Fryderyk Folcholc

Ocena użytkowników:  / 12
SłabyŚwietny 

fotokandy

 

Kandydat na Radnego Sejmiku Wojewódzkiego

Numer okręgu wyborczego: 6

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


1. Proszę podać imię i nazwisko

Fryderyk Folcholc

 

2. Proszę podać na jakie stanowisko Pani/Pan kandyduje i w jakiej miejscowości?

• Radny Sejmiku Wojewódzkiego

• Miejscowość: Częstochowa

• Numer okręgu wyborczego: 6

 
 

3. Proszę opisać swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe ze wskazaniem miejsc Pani/Pana pracy i zajmowanych stanowisk, wraz z krótkim opisem wykonywanych obowiązków.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 2000 znaków ze spacjami.


Mam 29 lat. Ukończyłem wydział prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, wcześniej I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie. W latach studenckich założyłem częstochowskie koło Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci". Przez 3 kadencje był przewodniczącym koła. Pełniłem również funkcję członka zarządu regionu śląskiego Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci". Od 2008 roku jestem dyrektorem Biura Poselskiego Grzegorza Sztolcmana. Włączam się w szereg działań różnych organizacji i stowarzyszeń, pomagam samorządom i organizacjom społecznym. W latach 2006-2010 pełniłem funkcję radnego Rady Gminy Mykanów.

4. Jak może Pani/Pan wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenie zawodowe na rzecz swojej gminy? Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

 

Mój program wyborczy, składa się z kilku podstawowych punktów:

 1. Modernizacja dróg wojewódzkich, obiektów sportowych, infrastruktury rekreacyjnej. Inwestycje w sieć kanalizacyjną i oczyszczalnie ścieków.
 2. Wspieranie firm tworzących nowe miejsca pracy, a dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą – środki europejskie (m.in. Europejski Fundusz Społeczny).
 3. Wspieranie stref aktywności gospodarczej i ekonomicznej, w tym specjalnych stref ekonomicznych i parków technologicznych.
 4. Zwiększenie wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych.
 5. Regularne kampanie promocyjne, pokazujące wszystkie – także te mniej znane – atuty regionu częstochowskiego. Finansowanie kampanii promujących produkty i marki lokalne.
 6. Wspierania flagowych wydarzeń biznesowych, naukowych, sportowych, kulturalnych promujących subregion częstochowski.
 7. Wspieranie instytucji tworzących markę Częstochowy i całego regionu.
 8. Wspieranie  uczelni i jednostek naukowych.
 9. Podniesienie jakości infrastruktury ochrony zdrowia – zakup nowoczesnego sprzętu medycznego, modernizacje obiektów szpitalnych.
 10. Modernizacja, rozwijanie i integracja systemu szlaków turystycznych i infrastruktury rowerowej – budowa ścieżek rowerowych.
 11. Zwiększenie wsparcia dla firm z regionu częstochowskiego, które wdrażają innowacje i nowoczesne rozwiązania technologiczne.
 12. Rozbudowa transportu kolejowego – zakup nowej trakcji kolejowych, inwestycje w infrastrukturę torową.

 

Aby osiągnąć te cele należy zwiększyć wsparcie dla:

 1. Samorządów gminnych i powiatowych. Rolą radnego sejmiku wojewódzkiego jest ciąga współpraca z gminami i powiatami oraz znajomość ich problemów.
 2. Osób prowadzących działalność gospodarczą i planujących ją rozwijać.
 3. Przedsiębiorców i organizacji przedsiębiorców (zwłaszcza tych, którzy przodują w innowacjach).
 4. Mieszkańców obszarów wiejskich.
 5. Naukowców, badaczy, uczelni i jednostek naukowych.
 6. Osób prowadzących gospodarstwa rolne i działających w obszarze rolno-spożywczym, osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne.
 7. Producentów produktów regionalnych.
 8. Osób prowadzących działania w przestrzeni edukacyjnej i kulturalnej (instytucje kultury, sportu i edukacji).

5. Jakie jest Pani/Pana wykształcenie?

wyższe

6. Jakie są według Pani/Pana największe problemy Pani/Pana gminy? Proszę wymienić min. 3.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Największym problemem  całego regionu częstochowskiego  jest duże bezrobocie, brak poważnych inwestorów w tym dużych międzynarodowych firm i zakładów przemysłowych, brak zaufania między ludźmi i słabe zaangażowanie w sprawy lokalne.

7. Jakie widzi Pani/Pan sposoby rozwiązywania problemów wskazanych w punkcie 6?

Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

- przyciągniecie inwestorów
- większe wsparcie dla lokalnych firm
- wspomaganie organizacji pozarządowych
- większe wsparcie dla aktywnych form walki z bezrobociem

 

8. Jakie inwestycje są najbardziej potrzebne w Pani/Pana gminie? Proszę wymienić min. 3.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Na szczeblu samorządu wojewódzkiego trzeba wymienić te najważniejsze inwestycje dla subregionu północnego:
- bezpłatna obwodnica Częstochowy
- autostrada Częstochowa – Tuszyn
- duże firmy w strefach ekonomicznych
- uniwersytet
- współpraca i współdziałanie na szczeblu miasto Częstochowa – samorządy sąsiednie

9. Czy zamierza Pani/Pan zaangażować mieszkańców w tworzenie budżetu gminy? Jeśli tak, to proszę napisać w jaki sposób?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Tak, zamierzam zaangażować. Potrzebne są rozmowy  z ludźmi, spotkania, akcje promocyjne. Na szczeblu samorządu województwa musi powstać śląski budżet obywatelski.

10. Czy Pani/Pan w ciągu ostatnich dwóch lat na sesji Rady Gminy składał wnioski i/lub interpelacje i/lub zapytania? Jeśli tak, to w jakich sprawach?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Będąc Radnym Gminy Mykanów składałem interpelacje , zapytania i wnioski budżetowe. Głównie dotyczyły one spraw inwestycyjnych – remontu drogi, łatania dziur, budowy oświetlenia, działań kulturalnych.

11. Czy posiada Pani/Pan doświadczenie w samorządzie lokalnym? Jeśli tak, to jakie?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 500 znaków ze spacjami.

Radny Gminy Myknaów (2006-2010). W tamtym okresie byłem najmłodszym radnym w woj. śląskim.

12. Czy posiada Pani/Pan doświadczenie w działalności społecznej? Jeśli tak, to jakie?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 500 znaków ze spacjami.

Tak, byłem członkiem kilku organizacji społecznych i stowarzyszeń m.in. Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”, Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Wierzchowisko „Dlaczego Nie?”, Stowarzyszenia „ Po Prostu”. Podejmowałem szereg działań społecznych, charytatywnych.

13. Jeśli działała/działał Pani/Pan na rzecz społeczności lokalnej, to które z Pani/Pana działań przyniosły widoczne efekty?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

- powstanie świetlicy i siłowni dla młodzieży w Wierzchowisku
- podjęcie akcji sprzątania po swoich czworonogach w parkach i skwerach w Częstochowie
- przeprowadzenie debaty na temat powstania woj. częstochowskiego
- remont drogi i budowa chodnika w miejscowości Wierzchowisko

14. Czy według Pani/Pana proces planowania przestrzennego na terenie gminy powinien odbywać się przy współudziale społeczeństwa? Proszę uzasadnić odpowiedź.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 300 znaków ze spacjami.

Tak, oczywiście. Mieszkańcy powinni mieć realny wpływ na procesy, które dzieją się w ich dzielnicy czy osiedlu. Powinni być na bieżąco informowani o podejmowanych działaniach, a ich głos powinien być słyszalny, brany pod uwagę. Cyklicznie powinny być organizowane spotkania z radami dzielnic, radnymi, władzami spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej. Radni powinni raportować o swojej pracy. Tego typu działania nie powinny ograniczać się tylko do planów przestrzennych, ale również do większości planów jakie leżą w kompetencji gminy.

15. Jakie ma Pani/Pan plany, zamierzenia, postulaty na czas kadencji?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Chcę przede wszystkim służyć zwykłym ludziom. Chcę również mocno współpracować z samorządami gminnymi i powiatowymi. Chcę być łącznikiem między sprawami subregionu północnego woj. śląskiego a Urzędem Marszałkowskim. Swoją pracę w sejmiku widzę przede wszystkim jako dbanie o  sprawy częstochowskie w woj. śląskim.

 

16. Czym chciałaby/chciałby się Pani/Pana zająć w pierwszej kolejności po uzyskaniu mandatu? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Przede wszystkim chciałbym, aby we wszystkich działaniach jakie podejmuje sejmik, marszałek i urząd marszałkowski uwzględniać Częstochowę i cały subregion. Częstochowa ma inną specyfikę od Śląska i Zagłębia. Ma inne problemy i inne wyzwania. Ma też inne walory przyrodnicze, kulturowe. Chciałbym, aby we wszystkich programach i zamierzeniach Śląsk uwzględniał naszą specyfikę  i przy wydawaniu pieniędzy brał pod uwagę nasze lokalne uwarunkowania.

17. Proszę podać aktualną przynależność do organizacji: społecznej, politycznej, związków zawodowych itp.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 200 znaków ze spacjami.

• Organizacje polityczne:

nazwa: Platforma Obywatelska RP, pełniona funkcja: członek;

18. Proszę w skali od 1 do 10 (gdzie 1 oznacza – bardzo słaby, a 10 – bardzo wysoki) ocenić swój stopień znajomości przepisów o samorządzie lokalnym. Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 200 znaków ze spacjami.

               x    

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Uzasadnienie:

Znam samorząd terytorialny, ponieważ w nim działałem i z nim współpracę. Na pewno są jeszcze zagadnienia, których w pełni nie poznałem. Swoją wiedzę oceniam na 8. Wiem sporo, wiele muszę się jeszcze nauczyć. Najlepiej to zrobić, będąc praktyczną częścią samorządu terytorialnego m.in. radnym sejmiku województwa śląskiego.

 

19. Proszę podać miejsce stałego zamieszkania – nazwę miejscowości (w przypadku miast proszę również o podanie nazwy dzielnicy).

Biała, gm. Kłobuck, pow. kłobucki. Wcześniej -  do 24 roku życia - Wierzchowisko, gm. Mykanów, pow. częstochowski

20. Proszę podać swój wiek.

29 lat

21. Proszę podać swój stan cywilny i rodzinny.

Żonaty, syn – Miłoszek 3 latka.

 

22. Czy mieszkanka/mieszkaniec gminy, będą mogli uzyskać z Panią/Panem kontakt, aby zadać dodatkowe pytania? Jeśli tak, to w jaki sposób?


Mailowo - jeśli tak, proszę o podanie adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

23. Proszę podać dodatkowe informacje, którymi chciałaby/chciałby się Pani/Pan podzielić.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 500 znaków ze spacjami.

 Zapraszam na wybory samorządowe 16 listopada. Proszę o głos. Jestem osobą, której można zaufać.

 

 

Twój komentarz/pytanie:

Od wyborów:
2
2
4
4
0
0
8
8
Dni
0
0
5
5
Godzin/y
5
5
0
0
Minut/y