Maciej Karoń

Ocena użytkowników:  / 20
SłabyŚwietny 

Maciejkaron

 

Kandydat na Radnego Sejmiku Wojewódzkiego

Numer okręgu wyborczego: 6

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel: 608 479 465


1. Proszę podać imię i nazwisko

Maciej Karoń

 

2. Proszę podać na jakie stanowisko Pani/Pan kandyduje i w jakiej miejscowości?

• Radny Sejmiku Wojewódzkiego

• Miejscowość: Częstochowa

• Numer okręgu wyborczego: 6

 
 

3. Proszę opisać swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe ze wskazaniem miejsc Pani/Pana pracy i zajmowanych stanowisk, wraz z krótkim opisem wykonywanych obowiązków.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 2000 znaków ze spacjami.


Urodzony 19 czerwca 1988 roku w Częstochowie. Jest Absolwentem Politechniki Częstochowskiej Wydziału Elektrycznego na kierunku Elektrotechnika. Od dwóch lat jest doktorantem na Wydziale Inżynierii Środowiska i Biotechnologii. Zajmuje się tematami związanymi z wytwarzaniem paliw alternatywnych z odpadów, poprawianiem efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez stosowanie najnowocześniejszych technologii, jak również stosowaniem odnawialnych źródeł energii. W 2013 roku otrzymał stypendium w ramach projektu DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska, w dziedzinie Inżynierii Środowiska, gdzie był kierownikiem grantu. W swojej krótkiej jednak owocnej karierze, sporządził już cztery wnioski o podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Jest Certyfikowanym Audytorem/Ekspertem ds. Energetyki (CAE/CEE).

4. Jak może Pani/Pan wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenie zawodowe na rzecz swojej gminy? Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.


Kandydat w Sejmiku Województwa Śląskiego ma służyć pomocą jednostkom publicznym. Jego doświadczenie w połączeniu z działalnością w samorządzie zaowocuje pozyskiwaniem funduszy, zarówno z programów europejskich, jak i norweskich, na rzecz wprowadzania nowych technologii energetycznych w budynkach użyteczności publicznej. Wpłynie to pozytywnie na zmniejszenie kosztów ich utrzymania i eksploatacji oraz budżet jednostek lokalnych. Tym samym, przyczyni się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji m. in. CO2 i poprawi funkcjonowanie mniejszych jednostek lokalnych, jakimi są gminy. Otworzy to nowe możliwości dla wprowadzenia odnawialnych źródeł energii oraz stworzenia niskoemisyjnej gospodarki gmin i miast.

5. Jakie jest Pani/Pana wykształcenie?

wyższe

6. Jakie są według Pani/Pana największe problemy Pani/Pana gminy? Proszę wymienić min. 3.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

  1. Brak racjonalnego gospodarowania pieniędzmi z funduszy
  2. Brak działań w zakresie odnawiania budynków użyteczności publicznej
  3. Brak rozwoju w zakresie odnawialnych źródeł energii
  4. Bardzo niski poziom transferu technologii pomiędzy uczelniami wyższymi a lokalnymi przedsiębiorcami

7. Jakie widzi Pani/Pan sposoby rozwiązywania problemów wskazanych w punkcie 6?

Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Skorzystanie z programu pt. Edukacja Ekologiczna za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej.
Wykorzystywanie pieniędzy pochodzących z grantów norweskich i europejskich w celu przeprowadzenia termomodernizacji i zastosowania odnawialnych źródeł energii co dodatkowo przyczyni się do obniżenia zapotrzebowania na energię.
Skorzystanie z takich programów jak: Poprawa efektywności energetycznej, Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii

 

8. Jakie inwestycje są najbardziej potrzebne w Pani/Pana gminie? Proszę wymienić min. 3.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Pozyskanie środków na przeprowadzenie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.
Przeprowadzanie szkoleń w celu zwiększenia wiedzy pracowników naszego regionu.
Przeprowadzanie seminariów poprawiających świadomość przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw na temat pozyskiwania funduszy na rozwój technologiczny.
Inwestycje w poprawę efektywności energetycznej.

9. Czy zamierza Pani/Pan zaangażować mieszkańców w tworzenie budżetu gminy? Jeśli tak, to proszę napisać w jaki sposób?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Tak. Poprzez konsultacje społeczne oraz organizowanie spotkań na temat pozyskiwania funduszy, wskazanie odpowiednich sektorów w celu właściwego zainwestowania pieniędzy gmin/miasta.

10. Czy Pani/Pan w ciągu ostatnich dwóch lat na sesji Rady Gminy składał wnioski i/lub interpelacje i/lub zapytania? Jeśli tak, to w jakich sprawach?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Nie.

11. Czy posiada Pani/Pan doświadczenie w samorządzie lokalnym? Jeśli tak, to jakie?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 500 znaków ze spacjami.

Nie.

12. Czy posiada Pani/Pan doświadczenie w działalności społecznej? Jeśli tak, to jakie?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 500 znaków ze spacjami.

Tak, organizowanie różnego rodzaju imprez kulturalnych.

13. Jeśli działała/działał Pani/Pan na rzecz społeczności lokalnej, to które z Pani/Pana działań przyniosły widoczne efekty?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Tak. Pomoc w pozyskiwaniu grantów z środków norweskich na cele zwiększenia efektywności energetycznej szpitali i szkół w województwie śląskim. Jak również poprawę efektywności energetycznej i technologicznej zakładów pracy.

14. Czy według Pani/Pana proces planowania przestrzennego na terenie gminy powinien odbywać się przy współudziale społeczeństwa? Proszę uzasadnić odpowiedź.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 300 znaków ze spacjami.

Tak. To mieszkańcy regionu wiedzą najlepiej co jest konieczne.

15. Jakie ma Pani/Pan plany, zamierzenia, postulaty na czas kadencji?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

  1. Niskoemisyjna gmina
  2. Zwiększenie efektywności budynków użyteczności publicznej
  3. Zwiększenie ilości odnawialnych źródeł energii
  4. Racjonalne gospodarowanie pieniędzmi z dotacji

16. Czym chciałaby/chciałby się Pani/Pana zająć w pierwszej kolejności po uzyskaniu mandatu? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Opracować program pod nazwą niskoemisyjna gmina.

17. Proszę podać aktualną przynależność do organizacji: społecznej, politycznej, związków zawodowych itp.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 200 znaków ze spacjami.

• Związki zawodowe:

nazwa: Związek Zawodowy Inżynierów i Techników , pełniona funkcja: członek ;


18. Proszę w skali od 1 do 10 (gdzie 1 oznacza – bardzo słaby, a 10 – bardzo wysoki) ocenić swój stopień znajomości przepisów o samorządzie lokalnym. Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 200 znaków ze spacjami.

             x      

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Uzasadnienie: wykształcenie oraz doświadczenie społeczno - polityczne

19. Proszę podać miejsce stałego zamieszkania – nazwę miejscowości (w przypadku miast proszę również o podanie nazwy dzielnicy).

Rusinów
Gmina Mykanów

20. Proszę podać swój wiek.

26 lat

21. Proszę podać swój stan cywilny i rodzinny.

kawaler

 

22. Czy mieszkanka/mieszkaniec gminy, będą mogli uzyskać z Panią/Panem kontakt, aby zadać dodatkowe pytania? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Telefonicznie – jeśli tak, proszę o podanie numeru telefonu: 608 479 465
Mailowo - jeśli tak, proszę o podanie adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

23. Proszę podać dodatkowe informacje, którymi chciałaby/chciałby się Pani/Pan podzielić.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 500 znaków ze spacjami.

 

 

 

Twój komentarz/pytanie:

Od wyborów:
2
2
4
4
0
0
8
8
Dni
0
0
6
6
Godzin/y
1
1
7
7
Minut/y