Arkadiusz Szymanek

Ocena użytkowników:  / 14
SłabyŚwietny 

IMG 0929

 

Kandydat na Radnego Sejmiku Wojewódzkiego

Numer okręgu wyborczego: 6

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel: 728 80 78 80


1. Proszę podać imię i nazwisko

Arkadiusz Szymanek

 

2. Proszę podać na jakie stanowisko Pani/Pan kandyduje i w jakiej miejscowości?

• Radny Sejmiku Wojewódzkiego

• Miejscowość: Częstochowa

• Numer okręgu wyborczego: 6

 
 

3. Proszę opisać swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe ze wskazaniem miejsc Pani/Pana pracy i zajmowanych stanowisk, wraz z krótkim opisem wykonywanych obowiązków.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 2000 znaków ze spacjami.


Jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej, Stopień doktora nauk technicznych uzyskałem w Politechnice Wrocławskiej, a stopień dr hab. na Uniwersytecie w Żylinie. Od 2010 roku pracuje na stanowisku profesora w Politechnice Częstochowskiej. Zajmuje się Energetyką i Ochroną Środowiska. Od 2007 roku jestem związany z Koncernem Chemicznym PCC gdzie pełnię rolę wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Ekologistytka. Od początku swojej kariery naukowej ściśle współpracuje z przemysłem, efektem czego są patenty oraz wdrożenia podnoszące konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim. W przeszłości pełniłem funkcje wiceprezesa KU AZS, przewodniczącego Rady Nadzorczej WKG, doradcy technicznego Energomar Nord.  Jestem członkiem Komitetu współpracy nauki i biznesu Krajowej Izby Gospodarczej oraz Fundacji poszanowania energii 4E. Jestem także członkiem Rady Naukowej Energy and Research Center, Uniwersytetu w Ostrawie. W moim dorobku publikacyjnym jest ponad 100 artykułów naukowych o zasięgu krajowym i światowym, oraz ponad 100 ekspertyz i opracowań dla polskiego przemysłu. W 2013 roku byłem członkiem zespołu reprezentującego Polskę przed Trybunałem ECHA, odpowiedzialnym za stronę technologiczną.  Postępowanie dotyczyło rejestracji odpadów energetycznych do  dyrektywy Reach. Rozprawa zakończyła się spektakularnym sukcesem, ECHA wycofała się z narzuconych rozwiązań finansowo rejestracyjnych.  Warto podkreślić, że Polska była pierwszym krajem wygrywając rozprawę przed Trybunałem Europejskiej Agencji Chemikaliów unikając w ten sposób gigantycznych nakładów finansowych. Prywatnie jestem żonaty, mam trójkę dzieci: córki 11 i 6 lat oraz syna 8 lat. Jestem miłośnikiem koni, w 2003 roku zdobyłem brązowy medal na Amatorskich Mistrzostwach Polski w Ujeżdżeniu. Fascynuje mnie sport czynnie uprawiam  crossfit oraz sporty walki. Jestem miłośnikiem muzyki gram na instrumentach klawiszowych szczególnie zakochany jestem w muzyce akordeonowej.

4. Jak może Pani/Pan wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenie zawodowe na rzecz swojej gminy? Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.


W swej pracy w Sejmiku Województwa Śląskiego chce się zająć zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą gospodarką energetyczną i odpadową. Wdrażając hasło wiedza –rozsądek-bezpieczeństwo.
Istnieje wiele trudnych dotychczas nie rozwiązanych problemów oraz braku dostosowań do dyrektyw unijnych. Wśród nich są zagadnienia związane z odpadami biodegradowalnymi, które trzeba rozwiązać natychmiast, wdrażając innowacyjne technologie ich przeróbki. Kolejnym problemem będą zagadnienia dotyczące emisji substancji szkodliwych, efektywności energetycznej oraz termicznego przekształcania odpadów. Połączenie zagadnień odpadowych i energetycznych powinno zapewnić z jednej strony pozyskiwanie czystej energii, a z drugiej strony rozwiązać zagadnienia energetyczne, a także dostosować się do np. dyrektywy zabraniającej składowanie substancji o wartości opałowej powyżej 6 MJ/kg. (węgiel kamienny ma wartość opałową powyżej 20 MJ/kg). Nie rozwiązanie powyższych problemów grozi gigantycznymi karami Unijnymi, które obciążą budżety województw. Już dzisiaj trzeba pracować nad rozwiązaniami technologicznymi. Pracę nad tym należy powierzyć specjalistą, którzy wolni od partyjnych zobowiązań na bazie wiedzy i rozsądku zapewnią bezpieczeństwo technologiczne, ekonomiczne oraz ekologiczne dla Naszego Regionu. Chce wdrożyć w województwie programy edukacyjne i technologiczne „technologia za złotówkę”, „bezodpadowa energetyka węglowa” oraz „odpady biodegradowalne”

5. Jakie jest Pani/Pana wykształcenie?

wyższe

6. Jakie są według Pani/Pana największe problemy Pani/Pana gminy? Proszę wymienić min. 3.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

 1. Dostosowanie do dyrektyw unijnych takich zakresów jak: Odpady biodegradowalne, efektywność energetyczne, składowanie substancji o wartości opałowej powyżej 6 MJ
 2. Depopulacja regionu wynikająca z pogarszającej się oferty pracy
 3. Działalność uczelni wyższych, oferta kształcenia

7. Jakie widzi Pani/Pan sposoby rozwiązywania problemów wskazanych w punkcie 6?

Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Stworzenie programów regionalnych np:
Transfer innowacyjnych technologii od polskich wynalazców, uczelni, instytutów do regionalnych przedsiębiorców. Wspomaganie istniejących firm i rozwój nowych. Na kanwie dyrektyw unijnych regulujących Nasze postępowania i zachowania, które będą karane w przypadku ich nie wypełnienia. Stworzenie np. „technologia za złotówkę”  gdzie wynalazca sprzedaje technologię za symboliczną złotówkę, a w zamian za co ma udziały w firmie i w zyskach z przedsięwzięcia. Przedsiębiorca inwestuje również swoje środki dofinansowane z budżetu sejmiku.
Program „bezodpadowa energetyka węglowa” program o największym potencjale. Nasze województwo jest wręcz idealne do takiego programu. Wsparcie nowymi technologiami energetyki i górnictwa, tak, żeby stały się konkurencyjne niskoenergetyczne i czyste ekologicznie. To nie jest program na dwa czy trzy lata ale na 20 lat ale musimy go kiedyś zacząć wdrażać. Energetyka produkuje ciepło, energię elektryczna ale także i mieszaniny popiołowe, które są bardzo cennymi surowcami. Stwórzmy program „pierwszeństwo dla wtórnych” dla drogownictwa, budownictwa, hydrogeologii i innych.   
Rozwój jest ściśle powiązany z innowacjami. Tylko rozwój i innowacje, stworzą ruchy inwestycyjne, które bezsprzecznie zmienią sytuację na rynkach pracy. Zawsze inwestycje powodują powstanie nowych miejsc pracy. Także na bazie programów można ulepszyć ofertę Uczelni w stosunku do oczekiwań pracodawców i studentów.

 

8. Jakie inwestycje są najbardziej potrzebne w Pani/Pana gminie? Proszę wymienić min. 3.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

 1. Instalacje pirolizy/zgazowania/biogazowania odpadów biodegradowalnych.
 2. Inwestycja w drogownictwo i budownictwo z wykorzystaniem programu „bezodpadowa energetyka węglowa” stosowanie ubocznych produktów spalania w drogownictwie, budownictwie w myśl hasła „pierwszeństwo dla wtórnych”
 3. Centrum transferu technologii ze sfery nauki do przedsiębiorców

9. Czy zamierza Pani/Pan zaangażować mieszkańców w tworzenie budżetu gminy? Jeśli tak, to proszę napisać w jaki sposób?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Tak, konsultacje dotyczące proponowanych programów i projektów, wskazanie optymalnych miejsc do realizacji ww. zadań.

10. Czy Pani/Pan w ciągu ostatnich dwóch lat na sesji Rady Gminy składał wnioski i/lub interpelacje i/lub zapytania? Jeśli tak, to w jakich sprawach?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Nie.

11. Czy posiada Pani/Pan doświadczenie w samorządzie lokalnym? Jeśli tak, to jakie?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 500 znaków ze spacjami.

Ni.

12. Czy posiada Pani/Pan doświadczenie w działalności społecznej? Jeśli tak, to jakie?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 500 znaków ze spacjami.

Tak, Fundacja 4E

13. Jeśli działała/działał Pani/Pan na rzecz społeczności lokalnej, to które z Pani/Pana działań przyniosły widoczne efekty?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Działania na rzecz kraju, trybunał ECHA. A także regionu śląskiego bo tutaj skoncentrowana jest największa liczba wytwórców Ubocznych produkt spalania.

14. Czy według Pani/Pana proces planowania przestrzennego na terenie gminy powinien odbywać się przy współudziale społeczeństwa? Proszę uzasadnić odpowiedź.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 300 znaków ze spacjami.

Tak, powinny się odbyć konsultacje, to mieszkańcy najlepiej wiedzą, co jest najpotrzebniejszą inwestycją dla ich regionu.

15. Jakie ma Pani/Pan plany, zamierzenia, postulaty na czas kadencji?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Jak powyżej uruchomienie Programów regionalnych:
 1. Transfer innowacyjnych technologii „technologia za złotówkę"
 2. Odpady biodegradowalne
 3. Efektywność energetyczne w obiektach użyteczności publicznej
 4. Bezodpadowa energetyka węglowa
 5. Niskoemisyjna gmina

16. Czym chciałaby/chciałby się Pani/Pana zająć w pierwszej kolejności po uzyskaniu mandatu? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Opracować program, transferu technologii do programu odpady biodegradowalne. Ponieważ już w roku 2016 i 2020 nie spełnimy dyrektyw unijnych co może skutkować gigantycznymi karami

17. Proszę podać aktualną przynależność do organizacji: społecznej, politycznej, związków zawodowych itp.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 200 znaków ze spacjami.

• Organizacje polityczne:

nazwa: Polska Razem, pełniona funkcja: członek ;

• Związki zawodowe:

nazwa: Związek Zawodowy Inżynierów i Techników , pełniona funkcja: przewodniczący ZOZ ;

• Organizacje społeczne:

nazwa: Fundacja 4E., pełniona funkcja: członek Rady Nadzorczej.;
nazwa: KIG, komitet współpracy nauki i biznesu,  pełniona funkcja: członek zespołu.

18. Proszę w skali od 1 do 10 (gdzie 1 oznacza – bardzo słaby, a 10 – bardzo wysoki) ocenić swój stopień znajomości przepisów o samorządzie lokalnym. Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 200 znaków ze spacjami.

               x    

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Uzasadnienie: wykształcenie oraz doświadczenie społeczno - polityczne

19. Proszę podać miejsce stałego zamieszkania – nazwę miejscowości (w przypadku miast proszę również o podanie nazwy dzielnicy).

Częstochowa, Północ

20. Proszę podać swój wiek.

44 lata

21. Proszę podać swój stan cywilny i rodzinny.

Żonaty, trójka dzieci

22. Czy mieszkanka/mieszkaniec gminy, będą mogli uzyskać z Panią/Panem kontakt, aby zadać dodatkowe pytania? Jeśli tak, to w jaki sposób?

 • Telefonicznie – jeśli tak, proszę o podanie numeru telefonu: 728807880
 • Mailowo - jeśli tak, proszę o podanie adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

23. Proszę podać dodatkowe informacje, którymi chciałaby/chciałby się Pani/Pan podzielić.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 500 znaków ze spacjami.

 

 

 

Twój komentarz/pytanie:

Od wyborów:
2
2
4
4
0
0
8
8
Dni
0
0
5
5
Godzin/y
5
5
5
5
Minut/y