Justyna Curran

Ocena użytkowników:  / 11
SłabyŚwietny 

Justyna Curran

 

Kandydatka na Radną Rady Miasta

Numer okręgu wyborczego: 5

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


1. Proszę podać imię i nazwisko

Justyna Curran

 

2. Proszę podać na jakie stanowisko Pani/Pan kandyduje i w jakiej miejscowości?

• Radny Rady Miasta

• Miejscowość: Częstochowa

• Numer okręgu wyborczego: 5

 
 

3. Proszę opisać swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe ze wskazaniem miejsc Pani/Pana pracy i zajmowanych stanowisk, wraz z krótkim opisem wykonywanych obowiązków.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 2000 znaków ze spacjami.

Na początku swojej kariery zawodowej pracowałam jako fakturzystka w hurtowni spożywczej, a później jako specjalista ds. sprzedaży w firmie obuwniczej, od 2002r. pracuję jako tłumaczka z języka angielskiego, zajmuję się głównie tłumaczeniem tekstów technicznych i ekonomicznych.

 

4. Jak może Pani/Pan wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenie zawodowe na rzecz swojej gminy? Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Umiejętność pracy w zespole oraz efektywnej pracy pod presją czasu, a przede wszystkim doświadczenie zdobyte podczas działań w Radzie Dzielnicy Lisiniec z pewnością przełożą się na moją pracę w Radzie Miasta.

5. Jakie jest Pani/Pana wykształcenie?

Studia wyższe: bankowość i finanse.

 

6. Jakie są według Pani/Pana największe problemy Pani/Pana gminy? Proszę wymienić min. 3.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

  1. Bezrobocie

  2. Wyludnianie miasta

  3. Zahamowanie rozwoju gospodarczego

  4. Chaos w przestrzeni miejskiej

  5. Słaby rozwój infrastruktury w tzw. dzielnicach peryferyjnych

7. Jakie widzi Pani/Pan sposoby rozwiązywania problemów wskazanych w punkcie 6?

Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

- Wspieranie lokalnych przedsiębiorców, którzy zatrudnią absolwentów częstochowskich uczelni i szkół.

- Pomoc młodym przedsiębiorcom w rozpoczęciu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

- Zainicjowanie współpracy przemysłu z uczelniami wyższymi.

- Rozwój szkolnictwa zawodowego i dopasowanie go do potrzeb rynku.

- Skuteczne programy prorodzinne: dla rodzin wielodzietnych, seniorów, osób samotnie wychowujących dzieci.

- Obniżenie czynszów w mieszkaniach komunalnych, ułatwienie ich wykupu.

- Przygotowanie i uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tak, aby pokryły możliwie największy obszar miasta.

- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.

- Rozbudowa infrastruktury drogowej.

 

8. Jakie inwestycje są najbardziej potrzebne w Pani/Pana gminie? Proszę wymienić min. 3.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Budowa obwodnicy – wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta.

Rozwój infrastruktury technicznej w strefach przemysłowych.

Rozbudowa sieci drogowej – udrożnienie miasta.

Zmiany w komunikacji miejskiej.

9. Czy zamierza Pani/Pan zaangażować mieszkańców w tworzenie budżetu gminy? Jeśli tak, to proszę napisać w jaki sposób?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Jako Przewodnicząca Rady Dzielnicy od początku swej działalności angażuję mieszkańców w działania na rzecz dzielnicy, organizuję spotkania z mieszkańcami, pomagam rozwiązywać bieżące problemy, interweniuję w sprawach mieszkańców w urzędzie. Współtworzyłam budżet partycypacyjny w Częstochowie, zorganizowałam spotkanie doradcze, pomagałam w wypełnianiu wniosków – sama złożyłam ich pięć. 

10. Czy Pani/Pan w ciągu ostatnich dwóch lat na sesji Rady Gminy składał wnioski i/lub interpelacje i/lub zapytania? Jeśli tak, to w jakich sprawach?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Jako Przewodnicząca Rady Dzielnicy co roku składam wnioski do budżetu miasta, na moją prośbę radni z naszego okręgu składali interpelacje w wielu sprawach, głównie dotyczących budowy dróg, bieżących remontów, bezpieczeństwa, funkcjonowania komunikacji miejskiej. Odbywałam wielokrotne spotkania z przedstawicielami urzędu w sprawie inwestycji w dzielnicy. Brałam udział w wysłuchaniach publicznych dotyczących zmian studium zagospodarowania w dzielnicy, zmian w statutach Rad Dzielnic oraz tworzenia budżetu partycypacyjnego. Organizowałam spotkania mieszkańców z Prezydentem Miasta oraz przedstawicielami urzędu.

11. Czy posiada Pani/Pan doświadczenie w samorządzie lokalnym? Jeśli tak, to jakie?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 500 znaków ze spacjami.

Od 2011r. jestem członkinią Rady Dzielnicy Lisiniec, początkowo jako Sekretarz, a od 2013r. jestem Przewodniczącą.

12. Czy posiada Pani/Pan doświadczenie w działalności społecznej? Jeśli tak, to jakie?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 500 znaków ze spacjami.

Działam w stowarzyszeniu „Mieszkańcy Częstochowy”, a także pracuję społecznie w Radzie Dzielnicy.

13. Jeśli działała/działał Pani/Pan na rzecz społeczności lokalnej, to które z Pani/Pana działań przyniosły widoczne efekty?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Dzięki mojemu zaangażowaniu udało się zjednoczyć dla wspólnych spraw Radę Dzielnicy, dyrektorów szkół oraz proboszczów parafii w mojej dzielnicy. Przy wsparciu wszystkich tych osób oraz radnych udało się wybudować dwa boiska wielofunkcyjne, plac zabaw i siłownię zewnętrzną, przygotować plany budowy ulic Legnickiej i Lwowskiej, których realizacja ma nastąpić w ciągu dwóch najbliższych lat, wyposażyć Szkołę Podstawową i Gimnazjum nr 13 w nowoczesny monitoring, doprowadzić do zmian w Parku Lisiniec.

 

14. Czy według Pani/Pana proces planowania przestrzennego na terenie gminy powinien odbywać się przy współudziale społeczeństwa? Proszę uzasadnić odpowiedź.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 300 znaków ze spacjami.

Każdy miejscowy plan zagospodarowania powinien być konsultowany z mieszkańcami lub właścicielami terenów znajdujących się na obszarze opracowania. Miasto rozwija się dla mieszkańców i ich głos powinien być zawsze brany pod uwagę. 

15. Jakie ma Pani/Pan plany, zamierzenia, postulaty na czas kadencji?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

- Uporządkowanie przestrzeni miejskiej poprzez opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowanie podstaw do rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz przygotowanie terenów dla inwestorów.

- Dbałość o częstochowskie drogi i chodniki oraz pozostałą infrastrukturę.

- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej.

- Lepsze wykorzystanie miejskich zasobów mieszkaniowych poprzez obniżenie czynszów w mieszkaniach komunalnych, ułatwienie ich wykupu oraz usprawnienie systemu ich remontów i napraw.

- Poprawienie funkcjonowania komunikacji miejskiej poprzez dostosowanie tras i godzin kursowania autobusów do potrzeb pasażerów, unowocześnienie taboru autobusowego i tramwajowego oraz infrastruktury przystankowej.

- Systematyczna modernizacja i remont budynków szkolnych, a także doposażenie szkół.

- Naprawa reformy śmieciowej poprzez podzielenie miasta na sektory.

- Dbałość o rozwój terenów zielonych: promenad, parków i skwerów oraz miejsc do rekreacji: placów zabaw i siłowni zewnętrznych.

16. Czym chciałaby/chciałby się Pani/Pana zająć w pierwszej kolejności po uzyskaniu mandatu? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Na początku kadencji chciałabym:

- doprowadzić do przyjęcia nowego studium zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Wielki Bór,

- obniżyć czynsze w mieszkaniach komunalnych oraz ułatwić ich wykup,

- sporządzić plany odwodnienia rejonu ulicy Wyszyńskiego,

- doprowadzić do realizacji odwodnienia dzielnicy Grabówka.

Te problemy są najczęściej poruszanymi kwestiami w moim okręgu wyborczym.

17. Proszę podać aktualną przynależność do organizacji: społecznej, politycznej, związków zawodowych itp.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 200 znaków ze spacjami.

• Organizacje społeczne:

nazwa: Rada Dzielnicy Lisiniec, pełniona funkcja: Przewodnicząca; 

nazwa: Stowarzyszenie Mieszkańcy Częstochowy, pełniona funkcja: członkini;

18. Proszę w skali od 1 do 10 (gdzie 1 oznacza – bardzo słaby, a 10 – bardzo wysoki) ocenić swój stopień znajomości przepisów o samorządzie lokalnym. Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 200 znaków ze spacjami.

          x          

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Uzasadnienie: wykształcenie oraz praca na rzecz społeczności lokalnej w Radzie Dzielnicy i stowarzyszeniu Mieszkańcy Częstochowy.

19. Proszę podać miejsce stałego zamieszkania – nazwę miejscowości (w przypadku miast proszę również o podanie nazwy dzielnicy).

Częstochowa, Lisiniec

20. Proszę podać swój wiek.

38 lat

21. Proszę podać swój stan cywilny i rodzinny.

mężatka, 2 dzieci

22. Czy mieszkanka/mieszkaniec gminy, będą mogli uzyskać z Panią/Panem kontakt, aby zadać dodatkowe pytania? Jeśli tak, to w jaki sposób?

• Mailowo - jeśli tak, proszę o podanie adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• W inny sposób – jeśli tak, proszę podać jaki: poprzez e-mail Rady Dzielnicy Lisiniec Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Facebook;  w trakcie posiedzeń Rady Dzielnicy Lisiniec, w każdy trzeci wtorek miesiąca, od godz. 18:00, w siedzibie Rady – Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Wręczycka 111/115.

23. Proszę podać dodatkowe informacje, którymi chciałaby/chciałby się Pani/Pan podzielić.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 500 znaków ze spacjami.

Szczegółowe informacje o mnie, moich dokonaniach i programie wyborczym można znaleźć na mojej stronie internetowej www.justynacurran.pl.

Zachęcam do przeczytania J

 

 

Twój komentarz/pytanie:

Od wyborów:
2
2
4
4
0
0
8
8
Dni
0
0
7
7
Godzin/y
4
4
7
7
Minut/y