Marek Domagała

Ocena użytkowników:  / 16
SłabyŚwietny 

domagala

 

Kandydat na Radnego Rady Miasta

Numer okręgu wyborczego: 5

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


1. Proszę podać imię i nazwisko

Marek Domagała

 

2. Proszę podać na jakie stanowisko Pani/Pan kandyduje i w jakiej miejscowości?

• Radny Rady Miasta

• Miejscowość: Częstochowa

• Numer okręgu wyborczego: 5

 
 

3. Proszę opisać swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe ze wskazaniem miejsc Pani/Pana pracy i zajmowanych stanowisk, wraz z krótkim opisem wykonywanych obowiązków.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 2000 znaków ze spacjami.

Od 23 Właściciel firmy Computer Center. Wdrażamy systemy informatyczne klasy ERP i MSP, w tym największego producenta systemów do zarządzania Comarch.

 

4. Jak może Pani/Pan wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenie zawodowe na rzecz swojej gminy? Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Bezpośrednio. Zarządzania majątkiem, decyzje to istota pracy w Radzie Miasta której głównym zadaniem jest uchwalanie lokalnego prawa w tym budżetu.

 

5. Jakie jest Pani/Pana wykształcenie?

Wyższe, magister inżynier, absolwent wydziału OiZP Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.

 

6. Jakie są według Pani/Pana największe problemy Pani/Pana gminy? Proszę wymienić min. 3.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

1. Kiepska kadra
2. Zadłużenie
3. Zbyt wysokie koszty bieżące.

7. Jakie widzi Pani/Pan sposoby rozwiązywania problemów wskazanych w punkcie 6?

Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

1. Lepsza kadra
2. Brak zadłużenia
3. Niższe koszty bieżące.

 

8. Jakie inwestycje są najbardziej potrzebne w Pani/Pana gminie? Proszę wymienić min. 3.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

1. Infrastruktura drogowa
2. Strefa przemysłowa z realną infrastrukturą zachęcającą inwestorów
3. Strefa dla inwestycji w osiedla mieszkalne z realną infrastrukturą zachęcającą inwestorów

 

9. Czy zamierza Pani/Pan zaangażować mieszkańców w tworzenie budżetu gminy? Jeśli tak, to proszę napisać w jaki sposób?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Budżet to domena specjalistów. To skomplikowana księga tysięcy liczb, powiązań i zależności. Coś o tym wiem, w poprzedniej kadencji byłem Przewodniczącym Komisji Skarbu.

10. Czy Pani/Pan w ciągu ostatnich dwóch lat na sesji Rady Gminy składał wnioski i/lub interpelacje i/lub zapytania? Jeśli tak, to w jakich sprawach?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

No w poprzedniej kadencji, czyli nie w okresie ostatnich 2 lat.

11. Czy posiada Pani/Pan doświadczenie w samorządzie lokalnym? Jeśli tak, to jakie?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 500 znaków ze spacjami.

Tak. Byłem radnym poprzedniej kadencji, przewodniczącym Komisji Skarbu, Członkiem Komisji Rewizyjnej.

12. Czy posiada Pani/Pan doświadczenie w działalności społecznej? Jeśli tak, to jakie?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 500 znaków ze spacjami.

Tak. Długie, począwszy od lat 80tych kiedy byłem przewodniczącym NZS na AGH, Szefem Krakowskiej Rady Koordynacyjnej NZS, założycielem Ruchu Oporu NZS, wiele lat w krakowskim podziemiu. Więcej np. w Encyklopedii Solidarności.

13. Jeśli działała/działał Pani/Pan na rzecz społeczności lokalnej, to które z Pani/Pana działań przyniosły widoczne efekty?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.


14. Czy według Pani/Pana proces planowania przestrzennego na terenie gminy powinien odbywać się przy współudziale społeczeństwa? Proszę uzasadnić odpowiedź.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 300 znaków ze spacjami.

Tak. Jestem Przewodniczącym Ruchu Wolności w Częstochowie, v-ve Stowarzyszenia NZS 80 w Krakowie. Więcej na stronach tych Stowarzyszeń.

15. Jakie ma Pani/Pan plany, zamierzenia, postulaty na czas kadencji?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Chcę zajmować się tym co umiem najlepiej: konstruowaniem budżetu miasta, nadzorem nad jego prawidłową realizacją, czyli najważniejszym zadaniem Rady Miasta.

16. Czym chciałaby/chciałby się Pani/Pana zająć w pierwszej kolejności po uzyskaniu mandatu? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Patrz p. 15

17. Proszę podać aktualną przynależność do organizacji: społecznej, politycznej, związków zawodowych itp.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 200 znaków ze spacjami.

• Organizacje społeczne:

nazwa: Ruch Wolności w Częstochowie pełniona funkcja: Przewodniczący

 

18. Proszę w skali od 1 do 10 (gdzie 1 oznacza – bardzo słaby, a 10 – bardzo wysoki) ocenić swój stopień znajomości przepisów o samorządzie lokalnym. Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 200 znaków ze spacjami.

                 X  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Uzasadnienie:

byłem radnym, w tym członkiem Komisji Rewizyjnej, prawo trzeba znać.

 

19. Proszę podać miejsce stałego zamieszkania – nazwę miejscowości (w przypadku miast proszę również o podanie nazwy dzielnicy).

Częstochowa, Grabówka

 

20. Proszę podać swój wiek.

55 lat

21. Proszę podać swój stan cywilny i rodzinny.

Żonaty, 5 dzieci

22. Czy mieszkanka/mieszkaniec gminy, będą mogli uzyskać z Panią/Panem kontakt, aby zadać dodatkowe pytania? Jeśli tak, to w jaki sposób?

• Mailowo - jeśli tak, proszę o podanie adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

23. Proszę podać dodatkowe informacje, którymi chciałaby/chciałby się Pani/Pan podzielić.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 500 znaków ze spacjami.

Dziękuję za inicjatywę :-)

 

 

Twój komentarz/pytanie:

Od wyborów:
2
2
4
4
0
0
8
8
Dni
0
0
7
7
Godzin/y
4
4
8
8
Minut/y