Iwona Janeczek-Żak

Ocena użytkowników:  / 14
SłabyŚwietny 

IMG 7619retmix10x15

 

Kandydatka na Radną Rady Miasta

Numer okręgu wyborczego: 5

 

 

 

 

 

 


1. Proszę podać imię i nazwisko

Iwona Janeczek-Żak

 

2. Proszę podać na jakie stanowisko Pani/Pan kandyduje i w jakiej miejscowości?

• Radny Rady Miasta

• Miejscowość: Częstochowa

• Numer okręgu wyborczego: 5

 
 

3. Proszę opisać swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe ze wskazaniem miejsc Pani/Pana pracy i zajmowanych stanowisk, wraz z krótkim opisem wykonywanych obowiązków.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 2000 znaków ze spacjami.

Prowadzę działalność gospodarczą wraz z rodzicami i siostrą. Od końca lat czterdziestych moja rodzina związana jest z prywatną inicjatywą.

4. Jak może Pani/Pan wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenie zawodowe na rzecz swojej gminy? Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Znam bardzo dobrze specyfikę częstochowskiej małej przedsiębiorczości, jej problemy. Dzięki temu, że zarządzam firmą znam się na wielu sprawach począwszy od logistyki na księgowosci kończąc.

5. Jakie jest Pani/Pana wykształcenie?

wyższe

6. Jakie są według Pani/Pana największe problemy Pani/Pana gminy? Proszę wymienić min. 3.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Infrastruktura drogowa, brak miejsc pracy dla młodych ludzi, rozwój turystyczny miasta.

7. Jakie widzi Pani/Pan sposoby rozwiązywania problemów wskazanych w punkcie 6?

Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Zwiększenie nakładów finansowych na drogi w mieście, przyciąganie inwestorów strategicznych do miasta, nawiązanie współpracy z gminami Jurajskimi i Jasną Gorą, rozwój Częstochowskiej Karty Dużej Rodziny.

 

8. Jakie inwestycje są najbardziej potrzebne w Pani/Pana gminie? Proszę wymienić min. 3.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Drogi, ścieżki rowerowe, kanalizacja, komunikacja

 

9. Czy zamierza Pani/Pan zaangażować mieszkańców w tworzenie budżetu gminy? Jeśli tak, to proszę napisać w jaki sposób?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Praca u podstaw czyli rozmowy, spotkania, przekonanie mieszkanców, że ich głos jest bardzo ważny

10. Czy Pani/Pan w ciągu ostatnich dwóch lat na sesji Rady Gminy składał wnioski i/lub interpelacje i/lub zapytania? Jeśli tak, to w jakich sprawach?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Nie.

11. Czy posiada Pani/Pan doświadczenie w samorządzie lokalnym? Jeśli tak, to jakie?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 500 znaków ze spacjami.

Nie.

12. Czy posiada Pani/Pan doświadczenie w działalności społecznej? Jeśli tak, to jakie?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 500 znaków ze spacjami.

Nie

13. Jeśli działała/działał Pani/Pan na rzecz społeczności lokalnej, to które z Pani/Pana działań przyniosły widoczne efekty?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Nie.

14. Czy według Pani/Pana proces planowania przestrzennego na terenie gminy powinien odbywać się przy współudziale społeczeństwa? Proszę uzasadnić odpowiedź.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 300 znaków ze spacjami.

Tak. Mieszkańcy najlepiej znają swoją okolicę. Często znajdują błędy w przygotowanych już przez urzędników planach zagospodarowania przestrzennego

15. Jakie ma Pani/Pan plany, zamierzenia, postulaty na czas kadencji?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Chcę pracować dla dobra Naszego Miasta.

16. Czym chciałaby/chciałby się Pani/Pana zająć w pierwszej kolejności po uzyskaniu mandatu? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Najważniejsza jest infrastruktura drogowa i praca dla młodych.

17. Proszę podać aktualną przynależność do organizacji: społecznej, politycznej, związków zawodowych itp.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 200 znaków ze spacjami.


18. Proszę w skali od 1 do 10 (gdzie 1 oznacza – bardzo słaby, a 10 – bardzo wysoki) ocenić swój stopień znajomości przepisów o samorządzie lokalnym. Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 200 znaków ze spacjami.

         x          

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Uzasadnienie: wykształcenie oraz doświadczenie społeczno - polityczne

19. Proszę podać miejsce stałego zamieszkania – nazwę miejscowości (w przypadku miast proszę również o podanie nazwy dzielnicy).

Częstochowa, Lisiniec

20. Proszę podać swój wiek.

42 lat

21. Proszę podać swój stan cywilny i rodzinny.

Matka trójki dzieci, separacja sądowa

22. Czy mieszkanka/mieszkaniec gminy, będą mogli uzyskać z Panią/Panem kontakt, aby zadać dodatkowe pytania? Jeśli tak, to w jaki sposób?

 

23. Proszę podać dodatkowe informacje, którymi chciałaby/chciałby się Pani/Pan podzielić.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 500 znaków ze spacjami.

 

 

 

Twój komentarz/pytanie:

Od wyborów:
2
2
4
4
0
0
8
8
Dni
0
0
5
5
Godzin/y
5
5
4
4
Minut/y