Jolanta Urbańska

Ocena użytkowników:  / 62
SłabyŚwietny 

jolanta urbanska

 

Kandydatka na Radną Rady Miasta

Numer okręgu wyborczego: 3

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


1. Proszę podać imię i nazwisko

Jolanta Urbańska

 

2. Proszę podać na jakie stanowisko Pani/Pan kandyduje i w jakiej miejscowości?

• Radny Rady Miasta

• Miejscowość: Częstochowa

• Numer okręgu wyborczego: 3

 
 

3. Proszę opisać swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe ze wskazaniem miejsc Pani/Pana pracy i zajmowanych stanowisk, wraz z krótkim opisem wykonywanych obowiązków.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 2000 znaków ze spacjami.

Od wielu lat jestem pracownikiem naukowym w Politechnice Częstochowskiej. Obecnie jestem zatrudniona na stanowisku adiunkta i pełnię funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Marketingu na Wydziale Zarządzania PCz. Jako pracownika dydaktyczno – naukowego obowiązuje mnie realizacja standardowych obowiązków:
- prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia i seminaria)
- badania naukowe
- publikowanie rezultatów i wyników badań
- promotorstwo prac licencjackich i magisterskich
Od 2008 roku jestem członkiem Rady Wydziału Zarządzania oraz członkiem Komisji Dydaktycznej Wydziału.

4. Jak może Pani/Pan wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenie zawodowe na rzecz swojej gminy? Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Wiedza z zakresu marketingu, strategii promocji, strategii reklamy czy zasad zarządzania w samorządzie terytorialnym  umożliwia opracowanie i potencjalną realizację strategii rozwoju dla gmin. Praca zawodowa wymaga ode mnie wysokich kompetencji interpersonalnych, które w praktyce umożliwiają współpracę
i komunikację z innymi podmiotami, co może się przełożyć na efektywność działań na rzecz wybranych dzielnic.

5. Jakie jest Pani/Pana wykształcenie?

Wyższe, doktor nauk humanistycznych

6. Jakie są według Pani/Pana największe problemy Pani/Pana gminy? Proszę wymienić min. 3.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

 1. Problemy z infrastrukturą drogową we wszystkich  dzielnicach -Północ, Mirów, Wyczerpy, Zawodzie (zniszczone nawierzchnie, remonty ulic, budowy drogi asfaltowej etc.).
 2. Zniesienie przeszkód architektonicznych podjazdów i wejść do budynków nieprzystosowanych dla osób z wózkami dziecięcymi oraz dla osób niepełnosprawnych.
 3. Stworzenie sieci ścieżek rowerowych łączących dzielnice Północ z Mirowem, Wyczerpami i Zawodziem – Dąbiem.
 4. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców (oświetlenie ulic).
 5. Konieczność wyznaczenia miejsc rekreacji dla młodzieży, skateparków, ogólnodostępnych boisk.
 6. Zwiększenie poziomu współpracy pomiędzy częstochowskimi uczelniami wyższymi a samorządami.

7. Jakie widzi Pani/Pan sposoby rozwiązywania problemów wskazanych w punkcie 6?

Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

 1. Infrastruktura: Wyczerpy - wybudowanie drogi asfaltowej na ulicach Nałkowskiego i Pola, utwardzenie drogi na ul. Kruczkowskiego, naprawienie zniszczonej nawierzchni przy ulicy Morsztyna; Mirów: przeprowadzenie remontu ulicy Mstowskiej, budowa chodników na ulicach Turystycznej i Bursztynowej; Zawodzie: naprawienie nawierzchni od ulicy Podwale do ulicy Suchej.
 2. Przebudowa podjazdów do budynków, wjazdów na schody, wejść do urzędów, przychodni itp.
 3. Poza adekwatnym dla potrzeb danych ulic oświetleniem zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy Mirów poprzez wzmocnienie wałów przeciwpowodziowych, w dzielnicy Zawodzie wprowadzenie nadzoru nad wałami Warty i Kucelinki.

 

8. Jakie inwestycje są najbardziej potrzebne w Pani/Pana gminie? Proszę wymienić min. 3.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

 1. Przystosowanie podjazdów dla potrzeb osób z wózkami dziecięcymi oraz dla osób niepełnosprawnych.
 2. Działania w zakresie infrastruktury.
 3. Budowa miejsc rekreacji dla młodzieży.
 4. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.

9. Czy zamierza Pani/Pan zaangażować mieszkańców w tworzenie budżetu gminy? Jeśli tak, to proszę napisać w jaki sposób?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Angażowanie mieszkańców głównie poprzez budżet partycypacyjny; badania i monitorowanie potrzeb mieszkańców dla aktualizacji priorytetów.

10. Czy Pani/Pan w ciągu ostatnich dwóch lat na sesji Rady Gminy składał wnioski i/lub interpelacje i/lub zapytania? Jeśli tak, to w jakich sprawach?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Nie byłam członkiem Rady Miasta

11. Czy posiada Pani/Pan doświadczenie w samorządzie lokalnym? Jeśli tak, to jakie?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 500 znaków ze spacjami.

Nie

12. Czy posiada Pani/Pan doświadczenie w działalności społecznej? Jeśli tak, to jakie?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 500 znaków ze spacjami.

Jestem opiekunem naukowym Studenckiego Koła Naukowego MSP, działającego przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

13. Jeśli działała/działał Pani/Pan na rzecz społeczności lokalnej, to które z Pani/Pana działań przyniosły widoczne efekty?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Działania w skali mikro – interwencje w dzielnicy Północ (zgłaszanie Policji zjawisk patologicznych), informowanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” o nieprawidłowościach.

14. Czy według Pani/Pana proces planowania przestrzennego na terenie gminy powinien odbywać się przy współudziale społeczeństwa? Proszę uzasadnić odpowiedź.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 300 znaków ze spacjami.

Planowanie przestrzenne, poza koniecznością ustalania praw własności, powinien być konsultowany ze społecznością lokalną dla uwzględnienia jej preferencji i osiągnięcia consensusu.

15. Jakie ma Pani/Pan plany, zamierzenia, postulaty na czas kadencji?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Moim priorytetowym celem jest stworzenie strategii promocji Jury – stąd plany połączenia dzielnic Północ z Wyczerpami, Zawodziem i Mirowem. Wzrost znaczenia Jury w Polsce i świecie jest szansą na powstanie nowych miejsc pracy, rozwój Regionu. Z uwagi na przemiany demograficzne (niski przyrost naturalny i przedłużający się cykl życia) niezbędne jest architektoniczne przystosowanie środowiska dla potrzeb ludzi o ograniczonej sprawności.

16. Czym chciałaby/chciałby się Pani/Pana zająć w pierwszej kolejności po uzyskaniu mandatu? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Poprawa w zakresie infrastruktury dla zwiększenia bezpieczeństwa czy komfortu życia mieszkańców.

17. Proszę podać aktualną przynależność do organizacji: społecznej, politycznej, związków zawodowych itp.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 200 znaków ze spacjami.

• Organizacje polityczne:

nazwa: Platforma Obywatelska,  pełniona funkcja: członek;

• Związki zawodowe:

nazwa: Związek Nauczycielstwa Polskiego, pełniona funkcja: członek;

18. Proszę w skali od 1 do 10 (gdzie 1 oznacza – bardzo słaby, a 10 – bardzo wysoki) ocenić swój stopień znajomości przepisów o samorządzie lokalnym. Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 200 znaków ze spacjami.

             x      

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Uzasadnienie: wykształcenie oraz doświadczenie społeczno - polityczne

19. Proszę podać miejsce stałego zamieszkania – nazwę miejscowości (w przypadku miast proszę również o podanie nazwy dzielnicy).

Częstochowa, Północ

20. Proszę podać swój wiek.

55 lat

21. Proszę podać swój stan cywilny i rodzinny.

Rozwódka, 1 dziecko

22. Czy mieszkanka/mieszkaniec gminy, będą mogli uzyskać z Panią/Panem kontakt, aby zadać dodatkowe pytania? Jeśli tak, to w jaki sposób?

• Mailowo - jeśli tak, proszę o podanie adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• W inny sposób – jeśli tak, proszę podać jaki: poprzez facebook’a

23. Proszę podać dodatkowe informacje, którymi chciałaby/chciałby się Pani/Pan podzielić.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 500 znaków ze spacjami.

 Chciałabym w proces decyzyjny włączyć przedstawicieli wszystkich dzielnic okręgu, którzy reprezentowaliby interesy poszczególnych grup społecznych.

 

 

Twój komentarz/pytanie:

Od wyborów:
2
2
4
4
0
0
8
8
Dni
0
0
7
7
Godzin/y
5
5
9
9
Minut/y