Łukasz Kot

Ocena użytkowników:  / 42
SłabyŚwietny 

lukaszkot

 

Kandydat na Radnego Rady Miasta

Numer okręgu wyborczego: 3

tel.: 691 865 857

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


1. Proszę podać imię i nazwisko

Łukasz Kot

 

2. Proszę podać na jakie stanowisko Pani/Pan kandyduje i w jakiej miejscowości?

• Radny Rady Miasta

• Miejscowość: Częstochowa

• Numer okręgu wyborczego: 3

 
 

3. Proszę opisać swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe ze wskazaniem miejsc Pani/Pana pracy i zajmowanych stanowisk, wraz z krótkim opisem wykonywanych obowiązków.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 2000 znaków ze spacjami.

2005-2014 Specjalista ds. Rozwoju Handlu Zagranicznego w prywatnej firmie, w której odpowiedzialny byłem m.in. za:
- współpracę z zagranicznymi dostawcami i odbiorcami towarów oferowanych przez pracodawcę;

- organizację udziału firmy w targach zagranicznych i krajowych;

- rozwój działu rapid prototypingu;

- organizacja logistyki w firmie;

4. Jak może Pani/Pan wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenie zawodowe na rzecz swojej gminy? Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Współpraca z partnerami z całego świata umożliwiła mi obserwowanie najlepszych rozwiązań z dziedziny zarządzania firmą / zespołem, które mogę przenieść na grunt naszej gminy.

5. Jakie jest Pani/Pana wykształcenie?

Studia Wyższe: Politologia

Rozpoczynam właśnie studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Politechniki Czestochowskiej;

6. Jakie są według Pani/Pana największe problemy Pani/Pana gminy? Proszę wymienić min. 3.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

  1. Układ komunikacyjny nie przystosowany do obecnego natężenia ruchu, w szczególności podział miasta przez DK-1 na dwie części, brak autostradowej obwodnicy Częstochowy, pokrywanie przez gminę (Miasto na prawach powiatu) kosztów utrzymania dróg krajowych;
  2. Wolno spadający poziom bezrobocia;
  3. Słabo rozwijający się nowoczesny przemsył.

7. Jakie widzi Pani/Pan sposoby rozwiązywania problemów wskazanych w punkcie 6?

Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

  1. Wybudowanie bezpłatnej obwodnicy Częstochowy, kontynuowanie inwestycji w sferę infrastruktury drogowej;
  2. Pogłębienie współpracy z uczelniami wyższymi oraz odpowiednie sprofilowanie programu szkół średnich zawodowych i ogólnokształcących.
  3. Kontynuowanie polityki władz miasta obecnej kadencji, czyli zwiększenie pokrycia obszaru miasta planami zagospodarowania przestrzennego oraz rozwój Stref Przemysłowych;

8. Jakie inwestycje są najbardziej potrzebne w Pani/Pana gminie? Proszę wymienić min. 3.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

  1. Wybudowanie dróg łączących węzły autostrady A1 z najważniejszymi drogami w Częstochowie, w tym połączenia ul. 1 Maja z ul. Legionów;
  2. Wybudowanie infrastruktury technicznej na terenach włączonych w roku 2014 do stref przemysłowych;
  3. Przyszkolne boiska sportowe.

9. Czy zamierza Pani/Pan zaangażować mieszkańców w tworzenie budżetu gminy? Jeśli tak, to proszę napisać w jaki sposób?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Aktywnie promując budżet partycypacyjny zachęcałem Częstochowian do przygotowania i złożenia własnych wniosków, własne wnioski zgłosiłem na podstawie sygnałów przekazywanych przez mieszkańców.

10. Czy Pani/Pan w ciągu ostatnich dwóch lat na sesji Rady Gminy składał wnioski i/lub interpelacje i/lub zapytania? Jeśli tak, to w jakich sprawach?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

W czasie kadencji złożyłem około 100 interpelacji, które głównie dotyczyły dróg, dróg rowerowych, zagospodarowania przestrzennego, porządku publicznego oraz wielu różnych spraw, które mieszkańcy za moim pośrednictwem próbowali wyjaśnić. Swoją działalność jako Radny staram się prowadzić na zasadzie bardzo bliskiego kontaktu z mieszkańcami, aby szybko reagować na realne potrzeby lub problemy.

11. Czy posiada Pani/Pan doświadczenie w samorządzie lokalnym? Jeśli tak, to jakie?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 500 znaków ze spacjami.

Jestem Radnym Rady Miasta Częstochowy VI kadencji (od roku 2011), dodatkowo w roku 2013 Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk powołał mnie na stanowisko Społecznego Konsultanta ds. komunikacji rowerowej w mieście Częstochowa.
Wcześniej byłem członkiem oraz Przewodniczącym Rady Dzielnicy Mirów.

12. Czy posiada Pani/Pan doświadczenie w działalności społecznej? Jeśli tak, to jakie?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 500 znaków ze spacjami.

W roku 2010 powołałem do życia Stowarzyszenie Częstochowa 2020, które prężnie działa na rzecz społeczności lokalnej, organizując takie działania jak:

SOS dla Obwodnicy Częstochowy – akcja, która miała zwrócić uwagę na problem opóźnienia w budowie oraz sposobie zarządzania Autostradą A1 w okolicach Częstochowy;

„Aktywny Senior, Aktywna Seniora” – program aktywizacji społecznej osób starszych w Częstochowie – program w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

13. Jeśli działała/działał Pani/Pan na rzecz społeczności lokalnej, to które z Pani/Pana działań przyniosły widoczne efekty?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Największy nacisk kładłem na infrastrukturę, w której mieszą się remonty dróg, które każdy mógł zauważyć na przestrzeni ostatnich 4 lat. Zdecydowanie zwiększył się obszar miasta pokryty planami zagospodarowania przestrzennego. Natomiast najbardziej jestem zadowolony z doprowadzenia do wprowadzenia wytycznych do projektowania, wykonania i utrzymania dróg   dla rowerów w Częstochowie, czyli m.in. wprowadzenia jako rekomendowanego materiału wykonania dróg rowerowych asfaltu.

14. Czy według Pani/Pana proces planowania przestrzennego na terenie gminy powinien odbywać się przy współudziale społeczeństwa? Proszę uzasadnić odpowiedź.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 300 znaków ze spacjami.

Każdy projekt planu lub studium zagospodarowania przestrzennego jest konsultowany z mieszkańcami lub właścicielami terenów znajdujących się na obszarze opracowywania, więc proces ten odbywa się przy udziale społeczeństwa. Należy rozważyć sposób informowania mieszkańców o prowadzonych pracach lub konsultacjach.

15. Jakie ma Pani/Pan plany, zamierzenia, postulaty na czas kadencji?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

W kolejnej kadencji chciałbym się skupić przede wszystkim na:
dalszym polepszaniu warunków prowadzenia przedsiębiorstw przez lokalnych przedsiębiorców poprzez warunków odpowiednie uchwały podatkowe oraz odpowiednie zapisy w planach przestrzennych

doprowadzeniu do zwiększania liczby kilometrów dróg rowerowych (także pasów do jazdy rowerem), aby powstały spójne osie komunikacyjne w kierunkach wschód –zachód oraz północ – południe ( np. w wyniku wybudowania połączenia rowerowego wzdłuż DK-1).

16. Czym chciałaby/chciałby się Pani/Pana zająć w pierwszej kolejności po uzyskaniu mandatu? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Na początku kadencji chciałbym doprowadzić do przyjęcia nowego Studium zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Mirów, ograniczenia ruchu aut ciężarowych w dzielnicy Północ poprzez zwiększenie kontroli stanu technicznego oraz wagi pojazdów, wybudowania boiska sportowego w dzielnicy Zawodzie Dąbie oraz ograniczenia uciążliwości remontu ul. Warszawskiej w dzielnicy Wyczerpy.

17. Proszę podać aktualną przynależność do organizacji: społecznej, politycznej, związków zawodowych itp.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 200 znaków ze spacjami.

• Organizacje społeczne:

nazwa: Stowarzyszenie Częstochowa 2020 pełniona funkcja: Przewodniczący;

nazwa: UKS Jurajskie Wilki, pełniona funkcja: Sekretarz.

• Organizacje polityczne:

nazwa: SLD   pełniona funkcja: członek;

18. Proszę w skali od 1 do 10 (gdzie 1 oznacza – bardzo słaby, a 10 – bardzo wysoki) ocenić swój stopień znajomości przepisów o samorządzie lokalnym. Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 200 znaków ze spacjami.

             

x

   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Uzasadnienie: wykształcenie oraz doświadczenie społeczno - polityczne

19. Proszę podać miejsce stałego zamieszkania – nazwę miejscowości (w przypadku miast proszę również o podanie nazwy dzielnicy).

Częstochowa, Mirów

20. Proszę podać swój wiek.

33 lata

21. Proszę podać swój stan cywilny i rodzinny.

Żonaty, ojciec dwóch córek.

22. Czy mieszkanka/mieszkaniec gminy, będą mogli uzyskać z Panią/Panem kontakt, aby zadać dodatkowe pytania? Jeśli tak, to w jaki sposób?

• Telefonicznie – jeśli tak, proszę o podanie numeru telefonu: 691 865 857

• Mailowo - jeśli tak, proszę o podanie adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• W inny sposób – jeśli tak, proszę podać jaki: podczas dyżuru radnego lub poprzez facebook’a

23. Proszę podać dodatkowe informacje, którymi chciałaby/chciałby się Pani/Pan podzielić.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 500 znaków ze spacjami.

 

 

Twój komentarz/pytanie:

Od wyborów:
2
2
4
4
0
0
8
8
Dni
0
0
6
6
Godzin/y
0
0
6
6
Minut/y