Kamil Rajczyk

Ocena użytkowników:  / 15
SłabyŚwietny 

k. rajczyk 2

 

Kandydat na Radnego Rady Miasta

Numer okręgu wyborczego: 2

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


1. Proszę podać imię i nazwisko

Kamil Rajczyk

 

2. Proszę podać na jakie stanowisko Pani/Pan kandyduje i w jakiej miejscowości?

• Radny Rady Miasta

• Miejscowość: Częstochowa

• Numer okręgu wyborczego: 2

 
 

3. Proszę opisać swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe ze wskazaniem miejsc Pani/Pana pracy i zajmowanych stanowisk, wraz z krótkim opisem wykonywanych obowiązków.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 2000 znaków ze spacjami.

 

1. Śląska Inicjatywa Rowerowa (działalność non-profit): Lokalny koordynator i członek zarządu: praca na rzecz lepszego zrozumienia potrzeb komunikacyjnych rowerzystów przez urzędników i włodarzy miasta, zgłaszanie problemów i proponowanie rozwiązań poprawiających przestrzeń miasta. Opiniowanie projektów.

2. Center-Tuning Czupryna: Grafik – Projektant 3D: tworzenie modeli przestrzennych, przygotowywanie programów dla maszyn sterowanych numerycznie, inżynieria odwrotna, przygotowywanie materiałów graficznych i promocyjnych.

3. Lawa Sp. z o.o.: Konstruktor – Projektant: przygotowanie oraz modyfikacja modeli 3D, przygotowywanie programów dla maszyn sterowanych numerycznie, tworzenie dokumentacji technicznej.

4. ArtHauss GMBH: Pracownik przygotowania produkcji: przygotowanie projektów i zestawień materiałów, wsparcie toku produkcyjnego, współpraca z architektami - kreślarz CAD.

5. PPHU Meble Wrzosowa: Projektant Mebli Kuchennych: projektowanie mebli kuchennych, przygotowywanie wizualizacji wnętrz, prowadzenie salonu firmowego.

6. Studio Projektowe Joanna Wysocka: Asystent Projektanta Wnętrz: przygotowanie dokumentacji budowlanej, inwentaryzacja obiektów, tworzenie wizualizacji wnętrz i obiektów.

7. VIV Ltd.: Projektant urządzeń pneumatycznych, Projektant 3D: przygotowanie projektów dmuchańców, wizualizacje dmuchańców i placów zabaw, przygotowanie dokumentacji produkcyjnej.

 

4. Jak może Pani/Pan wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenie zawodowe na rzecz swojej gminy? Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

 

Jako osoba funkcjonująca na lokalnym rynku pracy znam problemy z tym związane, a to brak pracy lub praca źle opłacana jest w Częstochowie największą bolączką. Ponadto w ramach prowadzenia spraw Śląskiej Inicjatywy Rowerowej z bliska poznałem problemy komunikacyjne różnych grup użytkowników dróg oraz funkcjonowanie tworzenia prawa lokalnego i prac urzędów.

 

5. Jakie jest Pani/Pana wykształcenie?

 

Wykształcenie wyższe: Politechnika Częstochowska – Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. Fizyka techniczna

 

6. Jakie są według Pani/Pana największe problemy Pani/Pana gminy? Proszę wymienić min. 3.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

 

1. Problemy infrastruktury drogowej: Układ komunikacyjny dyskryminujący pieszych i rowerzystów. Brak sprawnych połączeń międzydzielnicowych tam gdzie miasto podzielone jest przez drogi tranzytowe, tory kolejowe oraz rzeki. Brak obwodnicy miasta skutkujący niszczeniem dróg projektowanych na o wiele niższe natężenia ruchu.

2. Stosunkowo wysokie bezrobocie przy jednoczesnej migracji młodych osób za pracą.

3. Zadłużenie Częstochowy które co roku ma odzwierciedlenie w budżecie miasta przez spłatę odsetek.

4. Upadająca komunikacja publiczna.

7. Jakie widzi Pani/Pan sposoby rozwiązywania problemów wskazanych w punkcie 6?

Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

 

1. Zmiana w priorytetach dotyczących rozwoju i utrzymania infrastruktury drogowej Częstochowy. Realizacja przyjętych dokumentów: Polityka Transportowa, Standardy Rowerowe oraz Program Ochrony przed Hałasem. Rozsądne planowanie rozwoju sieci dróg oraz mocne lobbowanie na rzecz strategicznych inwestycji na poziomie wojewódzkim oraz ministerialnym.

2. Wzmocnienie współpracy miasta z lokalnymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Obniżenie danin lokalnych. Przygotowanie terenów inwestycyjnych oraz urzędników którzy pomagać będą inwestorom w procedurach administracyjnych. Promowanie częstochowskich uczelni wyższych jako partnerów dla inwestorów z zakresu zaawansowanych technologii i energetyki.

3. Rozsądne gospodarowanie środkami finansowymi miasta. Zwiększanie dochodów miasta przez wspomaganie aktywności lokalnych firm.

4. Zwiększenie atrakcyjności transportu zbiorowego. Linie powinny być tak wyznaczone by obsługiwały jak największy obszar miasta, a rozkłady były tak skonstruowane aby odpowiadać potrzebom klientów. Tworzenie buspasów tam gdzie obecnie tworzą się największe opóźnienia. Odbudowanie połączeń zamiejskich by mieszkańcy sąsiednich gmin nie byli skazani na transport indywidualny.

 

8. Jakie inwestycje są najbardziej potrzebne w Pani/Pana gminie? Proszę wymienić min. 3.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

 

1. Połączenie wiaduktem pomiędzy rondem Mickiewicza lub ul. Sobieskiego z ulicą Krakowską dla odciążenia komunikacyjnego śródmieścia.

2. Bezpłatna autostradowa obwodnica Częstochowy.

3. Stworzenie sieci dróg i pasów dla rowerów. A także wyznaczanie buspasów, które zapewnią przewagę transportowi zbiorowemu i uczynią go atrakcyjniejszym.

 

9. Czy zamierza Pani/Pan zaangażować mieszkańców w tworzenie budżetu gminy? Jeśli tak, to proszę napisać w jaki sposób?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Uczestniczyłem w pracach nad Budżetem Partycypacyjnym i uważam, że to dobre narzędzie do tego aby mieszkańcy Częstochowy mogli sami decydować czego potrzebują w swoim najbliższym otoczeniu. Ponadto chciałbym by podczas tworzenia budżetu dla miasta w większym stopniu uwzględniano propozycje zgłaszane przez mieszkańców, rady dzielnic i organizacje pozarządowe. Być może warto stworzyć miejsce na otwarte debaty urzędników i mieszkańców Częstochowy by budżet bardziej odpowiadał potrzebom Częstochowian.

 

10. Czy Pani/Pan w ciągu ostatnich dwóch lat na sesji Rady Gminy składał wnioski i/lub interpelacje i/lub zapytania? Jeśli tak, to w jakich sprawach?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Byłem na sesjach Rady Miasta wielokrotnie. Zabierałem głos na sesji w sprawie przyjmowania Standardów Rowerowych przez miasto a także podczas prac nad Budżetem Partycypacyjnym. Nie będąc radnym nie mogłem składać interpelacji lecz sygnalizowane przez Śląską Inicjatywę Rowerową problemy radny Łukasz Kot zgłaszał w formie interpelacji.

No w poprzedniej kadencji, czyli nie w okresie ostatnich 2 lat.

11. Czy posiada Pani/Pan doświadczenie w samorządzie lokalnym? Jeśli tak, to jakie?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 500 znaków ze spacjami.

Czynnie uczestniczę w pracach zaprzyjaźnionych Rad Dzielnic. Jako obserwator uczestniczę w sesjach Rady Miasta.

12. Czy posiada Pani/Pan doświadczenie w działalności społecznej? Jeśli tak, to jakie?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 500 znaków ze spacjami.

Jestem członkiem zarządu Śląskiej Inicjatywy Rowerowej. Pracujemy w głównej mierze nad poprawą jakości infrastruktury rowerowej w Częstochowie, tej już istniejącej oraz nowo budowanej. Naszym celem jest poprawienie bezpieczeństwa i komfortu dla poruszających się rowerami a także innych uczestników ruchu drogowego, w szczególności pieszych.


13. Jeśli działała/działał Pani/Pan na rzecz społeczności lokalnej, to które z Pani/Pana działań przyniosły widoczne efekty?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.


Przyjęcie przez Prezydenta Miasta w formie zarządzenia: „Wytyczne do projektowania, wykonania i utrzymania dróg dla rowerów w Częstochowie”, o który to dokument zabiegaliśmy przez długi czas i współuczestniczyliśmy w jego powstaniu. Zmiana w nowopowstałych drogach dla rowerów polegająca na zastępowaniu fazowanej kostki brukowej masą asfaltową na przykładzie ulicy Jagiellońskiej (wraz z przedłużeniem do ul. Kościelnej), al. Bohaterów Monte Cassino, al. Marszałkowskiej (Korytarz Północny), odbudowa ciągu pieszo-rowerowego przy wiadukcie na al. Niepodległości po stronie wschodniej. Likwidacja zakazów ruchu rowerowego: na wiadukcie nad Dworcem PKP Raków, na al. Niepodległości. Obniżanie krawężników na przejazdach rowerowych.

14. Czy według Pani/Pana proces planowania przestrzennego na terenie gminy powinien odbywać się przy współudziale społeczeństwa? Proszę uzasadnić odpowiedź.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 300 znaków ze spacjami.

Oczywiście. Miasto jest przestrzenią wspólną wszystkich mieszkańców i tylko udział użytkowników przestrzeni miasta w planowaniu przestrzennym sprawi, że będą czuć się za Częstochowę współodpowiedzialni. Należy jednak pamiętać o wyważeniu interesów indywidualnych i zbiorowych.

15. Jakie ma Pani/Pan plany, zamierzenia, postulaty na czas kadencji?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

•Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez zmianę polityki w projektowaniu i oznakowywaniu dróg. Pieszy nie może być traktowany przez drogowców jako zło konieczne
•Remont ul. Kiedrzyńskiej wraz z przebudową miejsc parkingowych
•Inwestycje związane z Promenadą im. Czesława Niemena. Największy teren wypoczynkowy w Częstochowie nie posiada sanitariatów, plastikowe toalety są tymczasowo ustawiane jedynie podczas imprez masowych. Na terenie Promenady, nie ma także wydzielonych miejsc w których można bezpiecznie wyprowadzić psa
•Przygotowanie „Programu rozbudowy infrastruktury rowerowej w Częstochowie” oraz zadbaniem o pozyskiwanie funduszy na ten cel
•Poszerzenie współpracy Miasta z Wyższymi Uczelniami w celu tworzenia “dobrego klimatu” dla studiowania w Częstochowie oraz pozyskiwania nowych inwestorów zapewniających miejsca pracy
•Podjęcie starań aby „Tramwaj na Parkitkę” dotarł do jak największej liczby mieszkańców dzielnic: Tysiąclecie i Parkitka
•Dalsze wspieranie prac Rad Dzielnic.


16. Czym chciałaby/chciałby się Pani/Pana zająć w pierwszej kolejności po uzyskaniu mandatu? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Pierwsza moja inicjatywa będzie dotyczyć zmiany zasad pracy Rad Dzielnic czyli sprawa która została w chwili obecnej zawieszona. Pośpiech jest konieczny by nowe wybory do Rad Dzielnic odbyły się na zmienionych zasadach. Rady Dzielnic są najniższym stopniem samorządu lokalnego i przez to są najbliżej potrzeb i problemów mieszkańców.

Podjęcie prac nad „Planem rozbudowy infrastruktury rowerowej” ze względu na możliwość pozyskiwania środków finansowych z funduszy unijnych.

 

17. Proszę podać aktualną przynależność do organizacji: społecznej, politycznej, związków zawodowych itp.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 200 znaków ze spacjami.

x  Organizacje społeczne:

nazwa: Śląska Inicjatywa Rowerowa.., pełniona funkcja: członek zarządu.

 

18. Proszę w skali od 1 do 10 (gdzie 1 oznacza – bardzo słaby, a 10 – bardzo wysoki) ocenić swój stopień znajomości przepisów o samorządzie lokalnym. Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 200 znaków ze spacjami.

 

            x         

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Uzasadnienie:

...

 

19. Proszę podać miejsce stałego zamieszkania – nazwę miejscowości (w przypadku miast proszę również o podanie nazwy dzielnicy).

Częstochowa, Tysiąclecie

 

20. Proszę podać swój wiek.

34 lata

21. Proszę podać swój stan cywilny i rodzinny.

wolny

22. Czy mieszkanka/mieszkaniec gminy, będą mogli uzyskać z Panią/Panem kontakt, aby zadać dodatkowe pytania? Jeśli tak, to w jaki sposób?

o  Telefonicznie – jeśli tak, proszę o podanie numeru telefonu: ………………………………………………………..

o  Mailowo - jeśli tak, proszę o podanie adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

o  W inny sposób – jeśli tak, proszę podać jaki: przez oficjalny profil na Facebook’u: „Kamil A. Rajczyk„: www.facebook.com/pages/Kamil-A-Rajczyk/957499727610170

23. Proszę podać dodatkowe informacje, którymi chciałaby/chciałby się Pani/Pan podzielić.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 500 znaków ze spacjami.

 

 

 

Twój komentarz/pytanie:

o

o

o

o

o

x

o

o

o

o

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Od wyborów:
2
2
4
4
0
0
8
8
Dni
0
0
7
7
Godzin/y
3
3
2
2
Minut/y