Arkadiusz Rychter

Ocena użytkowników:  / 6
SłabyŚwietny 

RYCHTER

 

Kandydat na Radnego Rady Miasta

Numer okręgu wyborczego: 1

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel: 694691964


1. Proszę podać imię i nazwisko

Arkadiusz Rychter

 

2. Proszę podać na jakie stanowisko Pani/Pan kandyduje i w jakiej miejscowości?

• Radny Rady Miasta

• Miejscowość: Częstochowa

• Numer okręgu wyborczego: 1

 
 

3. Proszę opisać swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe ze wskazaniem miejsc Pani/Pana pracy i zajmowanych stanowisk, wraz z krótkim opisem wykonywanych obowiązków.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 2000 znaków ze spacjami.

1 październik 2007 -nadal:

Działalność gospodarcza w zakresie wyceny nieruchomości i ubezpieczeń


1 marzec 2007 do 30 czerwca 2007

Supervisor w firmie „CIP Recruitment Ltd” w Slough, Wielka Brytania

1 grudzień 2006 do 09 luty 2007:

Mastering engineer w firmie „The Lynic Group” w Slough, Wielka Brytania

1 styczeń 2006 do 30 listopad 2006:

Galwanic operator w firmie „The Lynic Group” w Slough, Wielka Brytania

1 luty 2002 do 30 września 2005:

Asystent na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w Katedrze Inżynierii Produkcji

1 września 2001 do 31 stycznia 2002:

Geodeta w firmie geodezyjnej „GEOLEX” s.c. w Częstochowie


4. Jak może Pani/Pan wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenie zawodowe na rzecz swojej gminy? Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Od lat angażuję się w życie dzielnicy i miasta. Jestem członkiem Rady Dzielnicy Śródmieście dwóch kadencji 2003-2007 oraz 2011-2015. Brałem również udział w pracach przy tworzeniu założeń do częstochowskiego budżetu partycypacyjnego. Prace w Radzie Dzielnicy oraz dotychczasowe moje doświadczenie zawodowe pozwalają na bezpośredni kontakt z mieszkańcami, poznanie ich obaw, pomysłów, potrzeb. Chciałbym nadal wsłuchiwać się w głosy mieszkańców, wspierać ich pomysły i inicjatywy. 

 

5. Jakie jest Pani/Pana wykształcenie?

Wykształcenie wyższe. Jestem absolwentem:

1) Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, kierunek: Geodezja i Kartografia, specjalność: Geodezja w gospodarce nieruchomościami

2) Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, kierunek: Zarządzanie i Marketing, specjalność: Zarządzanie produkcją.

Ukończyłem również podyplomowe studium specjalistyczne w zakresie wyceny nieruchomości „Szkoła Wiedzy o Terenie” na Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie.

6. Jakie są według Pani/Pana największe problemy Pani/Pana gminy? Proszę wymienić min. 3.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

1. Infrastruktura drogowa.

2. Bezrobocie - wspieranie inicjatyw przynoszących nowe miejsca pracy.

3. Bezpieczeństwo mieszkańców.

4. Zwiększenie ilości programów zdrowotnych realizowanych przez miasto

5. Zwiększenie ilości placów zabaw dla dzieci i miejsc rekreacyjnych dla seniorów,

6. Poprawą warunków nauczania w przedszkolach i szkołach, w szczególności w zakresie modernizacji obiektów sportowych.


7. Jakie widzi Pani/Pan sposoby rozwiązywania problemów wskazanych w punkcie 6?

Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Podstawą jest prowadzenie konsultacji społecznych, czy to w zakresie inwestycji, zdrowia czy edukacji. Należy stworzyć warunki jak najbliższej współpracy samorządu z Radami Dzielnic. To one są bezpośrednim ogniwem kontaktu z mieszkańcami.

 

8. Jakie inwestycje są najbardziej potrzebne w Pani/Pana gminie? Proszę wymienić min. 3.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

  1. Rozwój infrastruktury drogowej.
  2. Budowa infrastruktury na terenach przemysłowych celem przygotowania ich dla potencjalnych inwestorów.
  3. Modernizacja obiektów sportowych celem poprawy warunków nauczania w przedszkolach i szkołach.

 

9. Czy zamierza Pani/Pan zaangażować mieszkańców w tworzenie budżetu gminy? Jeśli tak, to proszę napisać w jaki sposób?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Brałem udział w pracach przy tworzeniu założeń do częstochowskiego budżetu partycypacyjnego.
Chciałbym zaangażować mieszkańców w te prace poprzez:
1. dalsze rozwijanie i promocję budżetu partycypacyjnego, przede wszystkim poprzez starania, aby przeznaczone na niego  środki z każdym rokiem były większe;
2. promocję i rozwijanie idei inicjatywy lokalnej;
3. kontakty z mieszkańcami i Radami Dzielnic i promowanie ich projektów w trakcie prac nad budżetem miasta.

 

10. Czy Pani/Pan w ciągu ostatnich dwóch lat na sesji Rady Gminy składał wnioski i/lub interpelacje i/lub zapytania? Jeśli tak, to w jakich sprawach?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Nie.

11. Czy posiada Pani/Pan doświadczenie w samorządzie lokalnym? Jeśli tak, to jakie?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 500 znaków ze spacjami.

Jestem członkiem Rady Dzielnicy Śródmieście dwóch kadencji 2003-2007 oraz 2011-2015. Brałem również udział w pracach przy tworzeniu założeń do częstochowskiego budżetu partycypacyjnego.

12. Czy posiada Pani/Pan doświadczenie w działalności społecznej? Jeśli tak, to jakie?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 500 znaków ze spacjami.

 

13. Jeśli działała/działał Pani/Pan na rzecz społeczności lokalnej, to które z Pani/Pana działań przyniosły widoczne efekty?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Wieloletnia praca w Radzie Dzielnicy Śródmieście przyniosła wiele działań, których efektem było rozwiązanie wielu „drobnych” problemów nurtujących mieszkańców dzielnicy, od problemu sprzątania alei po sezonie zimowym, po naprawy chodników i jezdni.

14. Czy według Pani/Pana proces planowania przestrzennego na terenie gminy powinien odbywać się przy współudziale społeczeństwa? Proszę uzasadnić odpowiedź.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 300 znaków ze spacjami.

Tworzone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta, jak również zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta podlegają konsultacji z mieszkańcami, a w szczególności podlegają konsultacji z właścicielami nieruchomości objętych tymi planami lub zmianami.

15. Jakie ma Pani/Pan plany, zamierzenia, postulaty na czas kadencji?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

W przyszłej Radzie Miasta chciałbym zająć się w szczególności:
- poprawą infrastruktury drogowej,
- zwiększeniem ilości placów zabaw dla dzieci i miejsc rekreacyjnych dla seniorów,
- poprawą warunków nauczania w przedszkolach i szkołach, w szczególności w zakresie modernizacji obiektów sportowych,
- wspieraniem inicjatyw przynoszących nowe miejsca pracy,
- poprawą poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, m.in. poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego i zwiększenie liczby patroli,
- zwiększeniem ilości programów zdrowotnych realizowanych przez miasto.
Ale przede wszystkim będę wsłuchiwał się w głosy mieszkańców, wspierał ich pomysły i inicjatywy.
  

16. Czym chciałaby/chciałby się Pani/Pana zająć w pierwszej kolejności po uzyskaniu mandatu? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

1. Poprawą infrastruktury drogowej.
2. Promocją budżetu partycypacyjnego, jako części budżetu, o której mogą decydować bezpośrednio mieszkańcy.

17. Proszę podać aktualną przynależność do organizacji: społecznej, politycznej, związków zawodowych itp.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 200 znaków ze spacjami.

Inne organizacje:

nazwa: Rada Dzielnicy Śródmieście, pełniona funkcja: członek ;


18. Proszę w skali od 1 do 10 (gdzie 1 oznacza – bardzo słaby, a 10 – bardzo wysoki) ocenić swój stopień znajomości przepisów o samorządzie lokalnym. Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 200 znaków ze spacjami.

              X    

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

19. Proszę podać miejsce stałego zamieszkania – nazwę miejscowości (w przypadku miast proszę również o podanie nazwy dzielnicy).

Częstochowa, Śródmieście

20. Proszę podać swój wiek.

37 lat

21. Proszę podać swój stan cywilny i rodzinny.

żonaty, ojciec dwóch córek

22. Czy mieszkanka/mieszkaniec gminy, będą mogli uzyskać z Panią/Panem kontakt, aby zadać dodatkowe pytania? Jeśli tak, to w jaki sposób?

• Telefonicznie – jeśli tak, proszę o podanie numeru telefonu: 694691964
• Mailowo - jeśli tak, proszę o podanie adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• W inny sposób – jeśli tak, proszę podać jaki:

23. Proszę podać dodatkowe informacje, którymi chciałaby/chciałby się Pani/Pan podzielić.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 500 znaków ze spacjami.

 

 

 

Twój komentarz/pytanie:

Od wyborów:
2
2
4
4
0
0
8
8
Dni
0
0
7
7
Godzin/y
4
4
2
2
Minut/y