Paolo Tinti

Ocena użytkowników:  / 13
SłabyŚwietny 

paolo tinti

 

Kandydat na Radnego Rady Miasta

Numer okręgu wyborczego: 1

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


1. Proszę podać imię i nazwisko

Paolo Tinti

 

2. Proszę podać na jakie stanowisko Pani/Pan kandyduje i w jakiej miejscowości?

• Radny Rady Miasta

• Miejscowość: Częstochowa

• Numer okręgu wyborczego: 1

 
 

3. Proszę opisać swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe ze wskazaniem miejsc Pani/Pana pracy i zajmowanych stanowisk, wraz z krótkim opisem wykonywanych obowiązków.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 2000 znaków ze spacjami.


– 2012-nadal: Radny Młodzieżowej Rady Miasta Częstochowy
Wiceprzewodniczący Komisji Sportu i Turystyki, Delegat stały w Zespole Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, Social Media Manager.
Młodzieżowa Rada Miasta Częstochowy jest najdłużej działającym tego typu organem w Polsce, reprezentujemy interesy Częstochowskiej Młodzieży, realizujemy wiele planów i projektów, które systematycznie wcielamy w życie. Pełnimy funkcję konsultacyjną Rady Miasta.
W MRM Częstochowy reprezentuję młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych, pełnię funkcję stałego delegata w Polskiej Radzie Organizacji Młodzieżowej, która jest największą organizacją pozarządową w Polsce. Współtworzyłem w jej strukturach Zespół Stały ds. Młodzieżowych Rad Miast i Gmin, który jest obecnie największą grupą zrzeszającą reprezentantów MRM z całego kraju.
Posiadam również najwyższą frekwencję podczas oficjalnych obrad MRM Częstochowy.
– 2013-nadal: Delegat, Współzałożyciel - Polska Rada Organizacji Młodzieżowych
Reprezentant MRM Częstochowy w Zespole Stałym ds. Młodzieżowych Rad w Polsce.
Polska Rada Organizacji Młodzieżowych, to forum współpracy organizacji pozarządowych których członkami są młodzi Polacy.
– 2014-nadal: Doradca – Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie.
– Członek Rady Konsultacyjnej, Doradca ds. Młodzieży i organizacji pozarządowych.
– 2013-2014: Przewodniczący – Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie
Przewodniczący Samorządu Szkolnego najlepszej szkoły technicznej w Częstochowie!
Jako przewodniczący prowadziłem spotkania z wybitnymi przedstawicielami polskiego społeczeństwa, organizowałem Akademię, uroczystości szkolne oraz międzynarodowe spotkania młodzieży. Aktywnie zabiegałem o interesy szkoły w samorządzie miasta.

4. Jak może Pani/Pan wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenie zawodowe na rzecz swojej gminy? Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Reprezentowanie interesów młodzieży w Radzie Miasta

Efektywna praca podczas Sesji i Komisji Rady Miasta

Promocją Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego)

Współpracą z organizacjami pozarządowymi i młodzieżowymi

Międzynarodową współpracą samorządów lokalnych

Pomocą w sprawach trudnych dla mieszkańców miasta  

Ułatwieniem sektorowi MSP prowadzenie biznesu na terenie miasta

Zabieganiem o przygotowanie stref ekonomicznych w pobliżu przyszłego węzła Autostrady A1

Współpracą z Radami Dzielnic, Młodzieżową Radą Miasta i Radą Seniorów

Promocją komunikacji miejskiej i ruchu rowerowego

5. Jakie jest Pani/Pana wykształcenie?

Zespół Szkół Ekonomicznych – Technik Handlowiec

6. Jakie są według Pani/Pana największe problemy Pani/Pana gminy? Proszę wymienić min. 3.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

- Niski poziom edukacji szkolnej i akademickiej
- Katastrofalny stan infrastruktury na przedmieściach i drogach dojazdowych
– Zmniejszająca się rozpoznawalność marki miasta wśród Polaków
– Niski stopień współpracy Samorządu z organizacjami pozarządowymi
– Młodzieżowa Rada pozbawiona środków na swoje funkcjonowanie
– Wysoki poziom osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
– Fatalna polityka gospodarcza miasta
– Brak rozpoznawalności na arenie globalnej
– Zanieczyszczenie powietrza i środowiska
– Brak szybkiego internetu i bezpłatnej sieci Wi-Fi

7. Jakie widzi Pani/Pan sposoby rozwiązywania problemów wskazanych w punkcie 6?

Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

– Preferowanie edukacji zawodowej i technicznej, promocja edukacji pozaformalnej
– Plan modernizacji dróg w dzielnicach peryferyjnych wraz ze ścieżkami rowerowymi
– Dobrze przygotowana kampania marketingowa
– Forum współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi
– Dodatkowe fundusze na projekty MRM Częstochowy
– Społeczna gospodarka rynkowa, usprawnienie działań lokalnych instytucji pomocowych
– Większa współpraca z lokalnymi małymi i średnimi przedsiębiorcami
– Większy udział współpracy międzynarodowej w polityce miejskiej
– Ograniczenie ruchu samochodów, poprzez nowoczesną komunikację miejską, ścieżki rowerowe i większą ilość ławek.
– Poszerzenie bezpłatnej miejskiej sieci Wi-Fi

 

8. Jakie inwestycje są najbardziej potrzebne w Pani/Pana gminie? Proszę wymienić min. 3.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

– Budowa Autostrady A1 wraz z bezpłatną obwodnicą miasta
– Szybkie połączenie kolejowe poprzez Dworzec PKP Stradom, oraz modernizacja Dworca PKS
– Przygotowanie terenów inwestycyjnych odpowiadających inwestorom
– Zwiększenie ilości mieszkań i obiektów biurowych w centrum miasta
– Modernizacja dróg wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi
– Muzeum Oblężenia i obrony Klasztoru Jasnogórskiego

9. Czy zamierza Pani/Pan zaangażować mieszkańców w tworzenie budżetu gminy? Jeśli tak, to proszę napisać w jaki sposób?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Będę stanowczo nakłaniał Radnych Miasta do zwiększenia procentowej ilości budżetu przeznaczonego do redystrybucji przez mieszkańców.
Będę promował już istniejący Budżet Partycypacyjny

10. Czy Pani/Pan w ciągu ostatnich dwóch lat na sesji Rady Gminy składał wnioski i/lub interpelacje i/lub zapytania? Jeśli tak, to w jakich sprawach?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

-

11. Czy posiada Pani/Pan doświadczenie w samorządzie lokalnym? Jeśli tak, to jakie?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 500 znaków ze spacjami.

Młodzieżowa Rada Miasta jako organ konsultacyjny Rady Miasta

12. Czy posiada Pani/Pan doświadczenie w działalności społecznej? Jeśli tak, to jakie?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 500 znaków ze spacjami.

Młodzieżowa Rada Miasta, członek kilku organizacji pozarządowych, organizacja debat przedwyborczych dla mieszkańców, wolontariusz, członek Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, prowadzę konsultację w ramach Dialogu Usystematyzowanego w woj. Śląskim. Reprezentowałem stanowisko polskiej młodziezy w debatach z Prezydentem RP

13. Jeśli działała/działał Pani/Pan na rzecz społeczności lokalnej, to które z Pani/Pana działań przyniosły widoczne efekty?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Zabiegałem o budowę Orlika przy Gimnazjum nr. 11
Razem z Samorządem ZSE w Częstochowie pobiliśmy Światowy Rekord Guinnessa
Z MRM Częstochowy apelowaliśmy do Wicepremiera i Ministra Gospodarki o poszerzenie Specjalnych Stref Ekonomicznych w Częstochowie.
Razem z Zespołem Stałym pozyskałem 60 tys. Euro na projekt młodzieżowy dzięki któremu MRM Częstochowy może przedstawiać i realizować swoje pomysły na arenie krajowej.
W ramach MRM konsultowaliśmy miejsca obiektów aktywności fizycznej dla mieszkańców
Zwiększenie zaangażowania młodzieży w sprawy miasta, debata przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, uczestnictwo w cyklu debat nt. Problemów Miasta.

14. Czy według Pani/Pana proces planowania przestrzennego na terenie gminy powinien odbywać się przy współudziale społeczeństwa? Proszę uzasadnić odpowiedź.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 300 znaków ze spacjami.

Konsultacje z mieszkańcami powinny być nieodzowną częścią planowania przestrzennego miasta.

15. Jakie ma Pani/Pan plany, zamierzenia, postulaty na czas kadencji?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Czas na zmiany, czas na młodych!

W Radzie Miasta Częstochowy chciałbym przede wszystkim zająć się:
1.Działaniem na rzecz zwiększenia aktywności młodych w życiu publicznym,
2.Poprawą stanu infrastruktury i architektury publicznej.
3.Propagowaniem idei społeczeństwa obywatelskiego i budżetu partycypacyjnego,
4.Pomocą i inspiracją ludzi młodych do podejmowania działalności gospodarczej,
5.Wsparciem dla lokalnych przedsiębiorców, szczególnie w sektorze Handlu oraz promocją lokalnych produktów na rynku zewnętrznym. Polityka fiskalna Samorządu musi uwzględniać lokalną sytuację ekonomiczną!
6.Współpracą partnerską samorządów na szczeblu międzynarodowym,
7.Pomocą w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji potrzebnym młodym ludziom do pracy zawodowej i społecznej, upowszechnienie i dotowanie kształcenia zawodowego. Będę zabiegać o projekt połączenia szkół wyższych w Uniwersytet,
8.Promocją postaw proeuropejskich wśród ludzi młodych,
9.Tworzeniem projektów przyjaznych środowisku naturalnemu,
10.Propagowaniem aktywnego stylu życia, sportu, turystyki i rekreacji,
11.Ułatwianiem kontaktów młodzieży z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi.
12.Promocją kultury i placówek kulturalnych dla mieszkańców i młodzieży.
13.Innowacjami w komunikacji miejskiej oraz promocją ruchu rowerowego.
14.Ochroną praw młodzieży, w instytucjach publicznych.
15.Powiększeniem dostępu do szybkiego internetu i bezpłatnej sieci Wi-Fi na terenie miasta.

 

16. Czym chciałaby/chciałby się Pani/Pana zająć w pierwszej kolejności po uzyskaniu mandatu? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Zmianami prawnymi w statutach Rad Dzielnic
Współpracą z Młodzieżową Radą Miasta
Organizacją Forum z przedsiębiorcami
Współpracą międzynarodową, szukaniem inwestorów dla miasta
Zbieraniem wniosków do Budżetu Miasta na przyszły rok

17. Proszę podać aktualną przynależność do organizacji: społecznej, politycznej, związków zawodowych itp.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 200 znaków ze spacjami.

Organizacje polityczne: 

nazwa: Stowarzyszenie Młodzi Demokraci pełniona funkcja:  Członek koła 

18. Proszę w skali od 1 do 10 (gdzie 1 oznacza – bardzo słaby, a 10 – bardzo wysoki) ocenić swój stopień znajomości przepisów o samorządzie lokalnym. Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 200 znaków ze spacjami.

            X        

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Uzasadnienie: Od wielu lat czytam i interesuję się kwestią przepisów prawnych w samorządzie lokalnym, jestem na bieżąco ze zmianami prawnymi.

19. Proszę podać miejsce stałego zamieszkania – nazwę miejscowości (w przypadku miast proszę również o podanie nazwy dzielnicy).

Częstochowa, Gnaszyn

20. Proszę podać swój wiek.

18 lat

21. Proszę podać swój stan cywilny i rodzinny.

Kawaler

 

22. Czy mieszkanka/mieszkaniec gminy, będą mogli uzyskać z Panią/Panem kontakt, aby zadać dodatkowe pytania? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Telefonicznie – telefon można uzyskać przez e-mail
Mailowo - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W inny sposób – Facebook, Twitter, Linkedin

23. Proszę podać dodatkowe informacje, którymi chciałaby/chciałby się Pani/Pan podzielić.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 500 znaków ze spacjami.

Szczegółowe informację, przebieg kampanii i dokonanie w sferze pracy społecznej można śledzić na moich oficjalnych stronach:
Facebook:      https://www.facebook.com/RadnyPaoloTinti

Twitter:            twitter.com/paolotinti24  

Posługuję się biegle: językiem polskim, włoskim i angielskim; w stopniu komunikatywnym: niderlandzkim i niemieckim

Interesuję się Gospodarką, Ekonomią i Przedsiębiorczością.

W wolnym czasie lubię jeździć na rowerze, podróżować i spotykać się ze znajomymi.

Paolo Tinti: lista PO Śródmieście, Trzech Wieszczów, Stare Miasto pozycja nr. 7

 

 

Twój komentarz/pytanie:

Od wyborów:
2
2
4
4
0
0
8
8
Dni
0
0
6
6
Godzin/y
5
5
0
0
Minut/y