Artur Sokołowski

Ocena użytkowników:  / 19
SłabyŚwietny 

Zdjęcie

 

Kandydat na Radnego Rady Miasta

Numer okręgu wyborczego: 1

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


1. Proszę podać imię i nazwisko

Artur Sokołowski

 

2. Proszę podać na jakie stanowisko Pani/Pan kandyduje i w jakiej miejscowości?

• Radny Rady Miasta

• Miejscowość: Częstochowa

• Numer okręgu wyborczego: 1

 
 

3. Proszę opisać swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe ze wskazaniem miejsc Pani/Pana pracy i zajmowanych stanowisk, wraz z krótkim opisem wykonywanych obowiązków.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 2000 znaków ze spacjami.

1) 7 lat pracy w zawodzie geodety – jako pracownik i jako przedsiębiorca, posiadane uprawnienia państwowe do wykonywania samodzielnych funkcji jako geodeta uprawniony

2) 5 lat pracy w Urzędzie Miasta Częstochowy – od szeregowego urzędnika do Naczelnika Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego (2 lata odpowiedzialności za gospodarkę miejskimi nieruchomościami)

3) 4 lata pracy w spółce „Operator ARP” – wiceprezes zarządu i dyrektor oddziału, odpowiedzialny za przygotowanie i sprzedaż terenów pohutniczych (kilkadziesiąt transakcji z inwestorami)

4) od niedawna kierownik zakładu budżetowego w Gminie Rędziny (zakres działania 4 spółek w jednym niewielkim podmiocie)


4. Jak może Pani/Pan wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenie zawodowe na rzecz swojej gminy? Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Jestem fachowcem i praktykiem w następujących dziedzinach:

1) gospodarka nieruchomościami i geodezja

2) nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem mienia komunalnego

3) finanse, budżet

4) prawo administracyjne i cywilne

5) proces inwestycyjny

6) planowanie przestrzenne

5. Jakie jest Pani/Pana wykształcenie?

Jestem absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – mgr inż. geodeta. Ukończyłem także podyplomowo studia z zakresu m.in. zarządzania i marketingu; zarządzania nieruchomościami; wyceny nieruchomości; pośrednictwa w obrocie nieruchomościami; mam za sobą rok studiów prawniczych – chyba wszystko…

6. Jakie są według Pani/Pana największe problemy Pani/Pana gminy? Proszę wymienić min. 3.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

1) Brak inwestycji o charakterze produkcyjno-przemysłowo-wytwórczym, generujących nowe miejsca pracy – szczególnie w sektorze dużych inwestorów (+200 zatrudnionych)

2) Postępujący odpływ z Częstochowy najbardziej wartościowych, wykształconych młodych ludzi - wewnętrzna i

zewnętrzna emigracja zarobkowa. Niestety zjawisko to jak na razie nie ma charakteru odwracalnego.

3) Brak elementarnej uczciwości, rzetelności i profesjonalizmu osób zarządzających obecnie częstochowskim samorządem – marnotrawstwo dużej ilości publicznych pieniędzy, nieumiejętność rozwiązywania merytorycznych problemów.

7. Jakie widzi Pani/Pan sposoby rozwiązywania problemów wskazanych w punkcie 6?

Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

1) Przygotowanie profesjonalnej oferty inwestycyjnej – obejmującej atrakcyjne, dobrze skomunikowane, gotowe do zainwestowania, uzbrojone tereny inwestycyjne. Postawienie na profesjonalistów z dobrym przygotowaniem zawodowym i praktycznym w kontaktach z inwestorami (znajomość języków obcych konieczna).

2) Zintensyfikowanie współpracy na linii miasto – lokalne wyższe uczelnie – zakłady pracy. Stworzenie Uniwersytetu Częstochowskiego oraz dążenie do uatrakcyjnienia oferty kierunkowej na lokalnych wyższych uczelniach. Profilowanie szkolnictwa średniego zawodowego do lokalnych potrzeb na rynku pracy. Ciągłe podnoszenie jakości szkolnictwa średniego ogólnokształcącego.

3) Wprowadzenie jasnych i przejrzystych mechanizmów zatrudniania i awansu zawodowego w częstochowskim samorządzie i jednostkach podległych. Wzmocnienie roli i samodzielności jednostek prowadzących procedury kontrolne i audytorskie w Urzędzie Miasta, jednostkach podległych i spółkach komunalnych.

 

8. Jakie inwestycje są najbardziej potrzebne w Pani/Pana gminie? Proszę wymienić min. 3.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

1) Duży inwestor z branży energetycznej – z uwagi na znakomite położenie Częstochowy w stosunku do linii przesyłowych oraz przemysłowych odbiorców energii zlokalizowanych na Śląsku

2) Globalny inwestor z branży „wysokich technologii” inwestujący w Specjalnej Strefie Ekonomicznej – dobra lokalizacja i szansa na skupienie wokół grupy mniejszych jednostek powiązanych (przykład: „Dolina Lotnicza” – Rzeszów)

3) Parki technologiczne skupiające małych i średnich inwestorów z poszczególnych „klastrów” gospodarczych – stworzenie im warunków do nieskrępowanej działalności i rozwoju.

UWAGA GENERALNA – najważniejsze dla Częstochowy inwestycje to te tworzące miejsca pracy. Oczywiście absolutnie nie chodzi o nowe supermarkety i dyskonty, „call center” itp., ale o zakłady pracy w sektorze produkcyjnym, przemysłowym, ewentualnie usługowym w sferze „wysokich technologii”.

9. Czy zamierza Pani/Pan zaangażować mieszkańców w tworzenie budżetu gminy? Jeśli tak, to proszę napisać w jaki sposób?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Jestem za zwiększeniem roli budżetu partycypacyjnego, ale wprowadzanego w sposób przejrzysty i transparentny. Budżet partycypacyjny wprowadzany na obecnych zasadach w Częstochowie na rok 2015 stał się elementem kampanii wyborczej i tym samym piękna idea została sprowadzona do elementu samoośmieszenia. W kolejnych latach procedury związane z budżetem partycypacyjnym należy poprawić.

10. Czy Pani/Pan w ciągu ostatnich dwóch lat na sesji Rady Gminy składał wnioski i/lub interpelacje i/lub zapytania? Jeśli tak, to w jakich sprawach?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Po moich artykułach prasowych kilkanaście razy w ciągu ostatnich 2 lat Rada Miasta „zauważała” pewne poważne nieprawidłowości bądź uchybienia w pracy organu wykonawczego samorządu, które były przedmiotem publicznej dyskusji. Jestem także współautorem kilkunastu interpelacji składanych w bieżącej kadencji przez zaprzyjaźnionych radnych.

11. Czy posiada Pani/Pan doświadczenie w samorządzie lokalnym? Jeśli tak, to jakie?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 500 znaków ze spacjami.

5 lat pracy w Urzędzie Miasta Częstochowy, w tym 2 lata pracy na stanowisku naczelnika kluczowego wydziału. Od ponad 10 lat na bieżąco interesuję się każdym aspektem pracy częstochowskiego samorządu – co można m.in. zauważyć po moich publikacjach. 

12. Czy posiada Pani/Pan doświadczenie w działalności społecznej? Jeśli tak, to jakie?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 500 znaków ze spacjami.

Byłem członkiem Rady Dzielnicy Zawodzie, a obecnie od 1,5 roku w ramach tzw. „dziennikarstwa obywatelskiego” przybliżam mieszkańcom Częstochowy meandry działalności częstochowskiego samorządu. Jest to działalność o charakterze „non-profit”, ukierunkowana na obronę interesu społecznego.

13. Jeśli działała/działał Pani/Pan na rzecz społeczności lokalnej, to które z Pani/Pana działań przyniosły widoczne efekty?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Najbardziej dumny jestem z okresu mojej pracy w spółce „Operator ARP”, obserwując dziś efekty tej działalności – zakłady produkcyjne i przemysłowe powstające na terenach pohutniczych, Mielecką Specjalną Strefę Ekonomiczną, która zaczyna rozkwitać na przygotowanych przeze mnie terenach inwestycyjnych itp.

Z okresu pracy w Urzędzie Miasta najbardziej cieszę się  z faktu, iż to ja (mimo braku zainteresowania i wsparcia z jakiejkolwiek strony) byłem inicjatorem procesu komunalizacji terenów w rejonie ulicy Kusięckiej oraz w dzielnicy Skorki. Dziś po kilku latach widać, jak ważne to były działania – właśnie te tereny stały się głównym punktem oferty inwestycyjnej miasta i zostały włączone do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

14. Czy według Pani/Pana proces planowania przestrzennego na terenie gminy powinien odbywać się przy współudziale społeczeństwa? Proszę uzasadnić odpowiedź.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 300 znaków ze spacjami.

Ten proces z definicji wynikającej z ustawy o planowaniu przestrzennym odbywa się przy współudziale społeczeństwa. Wystarczy zatem tylko przestrzegać obowiązującego prawa, a głos społeczny będzie wysłuchany.

15. Jakie ma Pani/Pan plany, zamierzenia, postulaty na czas kadencji?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

1) Praca dla Częstochowy – przyciągnięcie do Częstochowy poważnych inwestorów (patrz punkt 8)

2) Realizacja już uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

3) Uporządkowanie sytuacji w spółkach komunalnych  - transparentność, dyscyplina finansowa, poprawa jakości zarządzania i nadzoru

4) Realizacja programu dla wyborców z mojego okręgu nr 1 – zapraszam do zapoznania się z materiałami wyborczymi (12 postulatów w ulotce)

5) Pomoc w ratowaniu częstochowskiego sportu wyczynowego – Włókniarz, Raków i AZS muszą wrócić na należne im miejsca w czołówce krajowej

16. Czym chciałaby/chciałby się Pani/Pana zająć w pierwszej kolejności po uzyskaniu mandatu? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

W przypadku pełnego sukcesu wyborczego, tzn. uzyskania mandatu radnego i jednoczesnej zmiany prezydenta na osobę Artura Warzochy – w pierwszej kolejności chciałbym współuczestniczyć w opracowaniu bilansu otwarcia nowej kadencji częstochowskiego samorządu.

W innym przypadku – będę intensywnie pracować w Komisji Rewizyjnej w celu wyjaśnienia wielu nieprawidłowości w miejskich spółkach i jednostkach, o których jestem niemal codziennie informowany.

17. Proszę podać aktualną przynależność do organizacji: społecznej, politycznej, związków zawodowych itp.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 200 znaków ze spacjami.

NIE NALEŻĘ

18. Proszę w skali od 1 do 10 (gdzie 1 oznacza – bardzo słaby, a 10 – bardzo wysoki) ocenić swój stopień znajomości przepisów o samorządzie lokalnym. Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 200 znaków ze spacjami.

                  X  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Uzasadnienie: W swojej pracy zawodowej od kilkunastu lat na co dzień pracuję na przepisach ustaw dotyczących różnych sfer działania samorządu lokalnego. Nie będę zatem w tej rubryce uprawiał „fałszywej skromności”.

19. Proszę podać miejsce stałego zamieszkania – nazwę miejscowości (w przypadku miast proszę również o podanie nazwy dzielnicy).

Częstochowa, jeszcze przez jakiś czas jest to dzielnica Zawodzie J

20. Proszę podać swój wiek.

42 lata

21. Proszę podać swój stan cywilny i rodzinny.

Żonaty (żona Agnieszka), trójka dzieci (Piotr – 13 lat, Julia – 11 lat, Pawełek – 2,5 roku)

 

22. Czy mieszkanka/mieszkaniec gminy, będą mogli uzyskać z Panią/Panem kontakt, aby zadać dodatkowe pytania? Jeśli tak, to w jaki sposób?

o  Mailowo -  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

o  W inny sposób – Mój profil na Facebook’u

https://www.facebook.com/artur.sokolowski.42

23. Proszę podać dodatkowe informacje, którymi chciałaby/chciałby się Pani/Pan podzielić.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 500 znaków ze spacjami.

Kandyduję z listy Komitetu Wyborczego „Prawo i Sprawiedliwość”. Mam 2 miejsce na liście w okręgu nr 1, obejmującym dzielnice Śródmieście, Stare Miasto, Trzech Wieszczów. Jestem kandydatem bezpartyjnym. Proszę o głos oddany na mnie  – gwarantuję ze swej strony pracowitość, bezkompromisowość, uczciwość, rzetelność i profesjonalizm. Proszę również o głos na mojego kandydata na prezydenta – Artura Warzochę.

 

 

Twój komentarz/pytanie:

Od wyborów:
2
2
4
4
0
0
8
8
Dni
0
0
7
7
Godzin/y
4
4
5
5
Minut/y