Aleksander Kopia

Ocena użytkowników:  / 20
SłabyŚwietny 

logo 2

 

Kandydat na Radnego Rady Miasta

Numer okręgu wyborczego: 1

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel: 884 370 966

www.kopia.info

www.facebook.com/alex.kopia


1. Proszę podać imię i nazwisko

Aleksander Kopia

 

2. Proszę podać na jakie stanowisko Pani/Pan kandyduje i w jakiej miejscowości?

• Radny Rady Miasta

• Miejscowość: Częstochowa

• Numer okręgu wyborczego: 1

 
 

3. Proszę opisać swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe ze wskazaniem miejsc Pani/Pana pracy i zajmowanych stanowisk, wraz z krótkim opisem wykonywanych obowiązków.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 2000 znaków ze spacjami.

Z zawodu jestem projektantem. Od połowy lat 90-tych zajmuję się problematyką związaną z tworzeniem infrastruktury rowerowej w mieście. Zaprojektowałem system identyfikacji barwnej dla układu dróg rowerowych w Krakowie (praca dyplomowa). Byłem asystentem koordynatora projektu „Kraków Miastem Rowerów” i Specjalistą NGO ds. tworzenia infrastruktury rowerowej w Urzędzie Miasta Krakowa. Pracowałem jako redaktor i szef działu reklamy w miesięczniku rowerowym Bikeboard oraz jako felietonista Gazety Wyborczej w Częstochowie. Prowadziłem zajęcia z zakresu projektowania na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Instytutu Plastyki Akademii Jana Długosza w Częstochowie.
Przez 16 lat mieszkałem w Niemczech gdzie pracowałem dla jednej z agencji reklamowych w Essen.
Jestem założycielem stowarzyszenia Śląska Inicjatywa Rowerowa w Gliwicach i fundacji Miasta dla Ludzi w Częstochowie (której jestem prezesem). W ramach pracy fundacji realizuję programy Czewa Cycle Chic czyli rowerowa elegancja w Częstochowie, Kultura Rowerowa 2012, 2013 i 2014 oraz Międzynarodowy Festiwal Filmów Rowerowych w partnerstwie z International Cycling Film Festival w Niemczech.
Jestem autorem „Strategii wspierania ruchu rowerowego dla Śląska” oraz koncepcji połączenia „Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego” trasami rowerowymi.

4. Jak może Pani/Pan wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenie zawodowe na rzecz swojej gminy? Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej realizowałem projekty dla i we współpracy z władzami
Częstochowy, Olsztyna i Krakowa. Posiadam wiedzę i doświadczenie, które z powodzeniem wykorzystane mogą być na rzecz mieszkańców mojego miasta w dużo większym zakresie niż do tej pory.

5. Jakie jest Pani/Pana wykształcenie?

Jestem absolwentem Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie oraz Ca Mediencolleg w Essen (Niemcy)

6. Jakie są według Pani/Pana największe problemy Pani/Pana gminy? Proszę wymienić min. 3.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Brak jednolitej długoterminowej strategii rozwoju Częstochowy, co za tym idzie – szereg nierozwiązanych i narastających problemów: bezrobocie, fatalna infrastruktura drogowa, brak koncepcji komunikacyjnych miasta, postępująca degradacja środowiska naturalnego oraz zatrważający odpływ wykształconych częstochowian do innych miast.

7. Jakie widzi Pani/Pan sposoby rozwiązywania problemów wskazanych w punkcie 6?

Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Opracowanie i wdrożenie długoterminowych działań zapobiegawczych ww. problemom z uwzględnieniem potencjału Częstochowy takich jak:

 • Położenie na Jurze oraz znany w świecie ośrodek kultu maryjnego – rozwój turystyki.
 • Połączenie wyższych uczelni miasta w jeden prężnie działający uniwersytet.
 • Autentyczne wspieranie częstochowskiego biznesu, który tradycyjnie związany jest z miastem od ponad 100 lat!
 • Ograniczenie szkodliwych emisji i hałasu komunikacyjnego, otwarcie miasta dla komunikacji rowerowej i modernizacja i uatrakcyjnienie komunikacji zbiorowej.
 • Rewitalizacja terenów pohutniczych – zmiana ich funkcji z uwzględnieniem tzw. kultury
 • postindustrialnej.

 

8. Jakie inwestycje są najbardziej potrzebne w Pani/Pana gminie? Proszę wymienić min. 3.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

 • Tworzenie nowych miejsc pracy w oparciu o istniejący biznes lokalny i rozwój nowoczesnej turystyki.
 • Stworzenia nowoczesnego systemu transportowo-komunikacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem
 • komunikacji rowerowej i komunikacji zbiorowej .
 • Stworzenie uniwersytetu.

9. Czy zamierza Pani/Pan zaangażować mieszkańców w tworzenie budżetu gminy? Jeśli tak, to proszę napisać w jaki sposób?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Tworzenie społeczeństwa obywatelskiego poprzez udział mieszkańców w autentycznych konsultacjach
społecznych dotyczących najważniejszych dla miasta kwestii oraz oddanie częstochowianom w dużym zakresie decyzji o przeznaczeniu środków tzw. budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy muszą poczuć się gospodarzami swojego miasta.

10. Czy Pani/Pan w ciągu ostatnich dwóch lat na sesji Rady Gminy składał wnioski i/lub interpelacje i/lub zapytania? Jeśli tak, to w jakich sprawach?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Nie.

11. Czy posiada Pani/Pan doświadczenie w samorządzie lokalnym? Jeśli tak, to jakie?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 500 znaków ze spacjami.

Nie.

12. Czy posiada Pani/Pan doświadczenie w działalności społecznej? Jeśli tak, to jakie?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 500 znaków ze spacjami.

Tak. Czytaj punkt 3.

13. Jeśli działała/działał Pani/Pan na rzecz społeczności lokalnej, to które z Pani/Pana działań przyniosły widoczne efekty?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

W wyniku prowadzonych przez fundacje Miasta dla Ludzi projektów oraz współpracy z mediami, a w
szczególności z Gazetą Wyborczą, nagłośnione zostały główne problemy dotyczące zagrożeń jakie niesie za sobą niekontrolowany rozwój motoryzacji, obnażone zostały nieprawidłowości przy realizacji inwestycji drogowych dot. komunikacji rowerowej. Zwiększył się zauważalnie udział rowerzystów w ruchu miejskim w Częstochowie.
Także przyjęte zostały wytyczne do projektowania, realizacji i utrzymania infrastruktury rowerowej tzw. standardy rowerowe, postulowane przeze mnie po raz pierwszy w marcu 2010 roku.

14. Czy według Pani/Pana proces planowania przestrzennego na terenie gminy powinien odbywać się przy współudziale społeczeństwa? Proszę uzasadnić odpowiedź.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 300 znaków ze spacjami.

Tak. Mieszkańcy najlepiej znają potrzeby swojej najbliższej okolicy, dzielnicy, miasta i regionu.

15. Jakie ma Pani/Pan plany, zamierzenia, postulaty na czas kadencji?
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

 • Chcę otworzyć Częstochowę dla nieskrępowanego ruchu rowerów, bo miasto rowerów to miasto przyjazne jego mieszkańcom! Wiem jak to zrobić.
 • Chcę ograniczyć ruch samochodowy w centrum, bo nie godzę się na bezkarną i postępującą dewastację mojego miasta! Zacznę od egzekwowania łamanych dotąd przepisów.
 • Chcę aby Częstochowa stała się centrum turystycznym na Jurze, bo ma ku temu potencjał! Rozwój nowoczesnej turystyki jest przyszłością miasta i da nowe miejsca pracy.

16. Czym chciałaby/chciałby się Pani/Pana zająć w pierwszej kolejności po uzyskaniu mandatu? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

Czytaj punkt 15.

17. Proszę podać aktualną przynależność do organizacji: społecznej, politycznej, związków zawodowych itp.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 200 znaków ze spacjami.

• Organizacje polityczne:

nazwa: Platforma Obywatelska RP,  pełniona funkcja: członek;

• Organizacje społeczne:

Fundacja Miasta dla Ludzi, pełniona funkcja: prezes;

18. Proszę w skali od 1 do 10 (gdzie 1 oznacza – bardzo słaby, a 10 – bardzo wysoki) ocenić swój stopień znajomości przepisów o samorządzie lokalnym. Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 200 znaków ze spacjami.

                   x

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Uzasadnienie: wykształcenie oraz doświadczenie społeczno - polityczne

19. Proszę podać miejsce stałego zamieszkania – nazwę miejscowości (w przypadku miast proszę również o podanie nazwy dzielnicy).

Częstochowa, Śródmieście, ul. Waszyngtona

20. Proszę podać swój wiek.

48 lat

21. Proszę podać swój stan cywilny i rodzinny.

Żonaty od 1993 roku.

22. Czy mieszkanka/mieszkaniec gminy, będą mogli uzyskać z Panią/Panem kontakt, aby zadać dodatkowe pytania? Jeśli tak, to w jaki sposób?

• Telefonicznie – jeśli tak, proszę o podanie numeru telefonu: 884 370 966
• Mailowo - jeśli tak, proszę o podanie adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• W inny sposób – jeśli tak, proszę podać jaki: www.kopia.info, www.facebook.com/alex.kopia

23. Proszę podać dodatkowe informacje, którymi chciałaby/chciałby się Pani/Pan podzielić.
Odpowiedź może zawierać maksymalnie 500 znaków ze spacjami.

Jazdę rowerem traktuję nie tylko jako rekreację czy sport, ale jako doskonałą formę komunikacji. Każdy z nas codziennie odbywa kilka lub nawet kilkanaście podróży, których dystans jest krótszy niż 5 kilometrów - do sklepu, do kawiarni, do pracy... Oprócz oczywistej przyjemności z jazdy rowerem, te małe rowerowe wycieczki wzmacniają moją kondycję i przyczyniają się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, korków, hałasu i czynią Częstochowę bardziej przyjaznym miastem dla mnie i dla wszystkich jej mieszkańców.

 

 

Twój komentarz/pytanie:

Od wyborów:
2
2
4
4
0
0
8
8
Dni
0
0
7
7
Godzin/y
0
0
5
5
Minut/y