O nas

Profil kandydata.pl to niedochodowa inicjatywa społeczna. Projekt powstał i jest prowadzony wyłącznie dzięki staraniom 3 osób: Anny Mikuty, Agnieszki Rutkowskiej i Karola Dziurkowskiego (z wykorzystaniem własnych umiejętności, nakładów pracy i finansowych).
Nie pobieramy żadnych opłat od użytkowników (kandydatów i wyborców).
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych i dziękujemy tym którzy polecają naszą stronę i profil swoim znajomym!

Portal zawiera informacje dla mieszkańców Częstochowy o kandydatach do wyborów samorządowych, ponieważ my-wyborcy, chcemy świadomie wybierać swoich reprezentantów. Chcemy wiedzieć, kim jest człowiek, przy którym postawimy „krzyżyk” w dniu wyborów i co ma do zaoferowania lokalnej społeczności.

Do współpracy zapraszamy wszystkich kandydatów. Za pośrednictwem naszego portalu będziecie Państwo mogli zaprezentować swoje doświadczenie i wiedzę oraz kreatywność, pomysły i plany działań, jakie zamierzacie podjąć, aby dokonać zmian „na lepsze” w naszym mieście i okolicach.
Dajmy szansę wyborcom na poznanie „profilu” swojego kandydata!

PROFIL KANDYDATA.PL” to portal wspiarany przez stowarzyszenie Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej z Częstochowy.

Doświadczenie stowarzyszenia Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej (PIMIS) w realizacji projektów z zakresu partycypacji obywatelskiej:

 • pimis29-30 maja 2014 – uczestnictwo w Forum Praktyków Partycypacji zorganizowanym przez Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej, działające w ramach Pracowni Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia”.
 • Grudzień 2014 – przeprowadzenie szkolenia z umiejętności w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych oraz rozwoju dialogu obywatelskiego i współpracy dla Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w Lesznie.
 • Wrzesień 2013 – marzec 2014, w ramach Projektu „Jasne, że konsultacje”, PIMIS, jako Partner Gminy Miasta Częstochowy, zrealizował:
  • cykl 10 szkoleń dla łącznej liczby 160 uczestników (przedstawicieli Rad Dzielnic, przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędników) z zakresu budżetu partycypacyjnego i konsultacji społecznych,
  • moderowanie prac grupy roboczej, której zadaniem było przygotowanie założeń i oczekiwań, co do projektu uchwały ws. wdrożenia budżetu partycypacyjnego,
  • opracowanie raportu zawierającego rekomendacje do sposobu wdrażania budżetu partycypacyjnego w Częstochowie (raport dostępny na stronie internetowej PIMIS http://pimis.pl/raport/),
  • przeprowadzenie przez  konsultantów PIMIS 46 doradztw w zakresie narzędzi konsultacji społecznych dla przedstawicieli Rad Dzielnic i NGO, konsultowanie projektów pomysłów, które mogą być zgłaszane w ramach budżetu partycypacyjnego, pomoc w wypracowaniu propozycji do budżetu.
 • Grudzień 2011 r. - udział przedstawicieli PIMIS w roli mediatorów w trakcie spotkań drugiego etapu konsultacji społecznych na temat uchwały prohibicyjnej, obowiązującej w Częstochowie w rejonie ul. Dekabrystów.
 • Kwiecień – czerwiec 2010 r.- stowarzyszenie PIMIS, wspólnie z Urzędem Miasta Częstochowy, zrealizowało projekt, dotyczący konsultacji społecznych, w ramach którego Stowarzyszenie wykonało następujące zadania:
  • przeprowadzenie szkolenia dla 25 pracowników Urzędu Miasta Częstochowy w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych ,
  • przeprowadzenie 4 spotkań dotyczących sposobu realizacji konsultacji społecznych i upowszechniania informacji na temat prowadzonych konsultacji społecznych dla przedstawicieli Rad Dzielnic,
  • moderowanie podsumowującego spotkania konsultacyjnego (ok. 100 osób, w tym przedstawiciele Rad Dzielnic, mieszkańcy Częstochowy, urzędnicy).

Strona internetowa PIMIS: www.pimis.pl
Strona na Facebook'u: Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej

Stowarzyszenie PIMIS prowadzi również aktywną działalność szkoleniową i doradczą dla służb społecznych, szczególnie w zakresie asystentury rodziny.
Strony i fora internetowe dotyczące powyższej tematyki administrowane przez PIMIS:

 

glosowanie

Od wyborów:
2
2
4
4
0
0
8
8
Dni
0
0
7
7
Godzin/y
2
2
5
5
Minut/y